Verslag OPCI-contactdag in Heythuysen

Op zaterdag 1 september was de jaarlijkse OPCI-contactdag in Heythuysen. In ‘De Bombardon’ werden we ontvangen met koffie of thee en Limburgse vlaai door Geert en Tiny Hanssen. Voordat het programma begon, kon iedereen even langs de diverse stands lopen. Zoals elk jaar waren er weer stands van de vier CI-fabrikanten: Med-El, Cochlear, Oticon Medical en Advanced Bionics. Ook van de partij waren weer de GGMD, met voorlichting over de psychosociale gevolgen van slechthorendheid en Phonak en Multi Care Systems, met hulpmiddelen die het leven van een slechthorende iets makkelijker maken. Saskia Boer verkocht haar boek: ‘ Mam hoort weer! Van hoortoestel naar Cohleair Implantaat’.

Na het welkom door Tiny was het woord aan de voorzitter van OPCI, Hennie Epping. Hij vertelde dat er nog steeds aandacht is voor en gewerkt wordt aan de lange wachtlijsten voor een CI-operatie. Helaas is dat probleem niet een-twee-drie opgelost, maar besef dat het probleem nog steeds de volle aandacht heeft.

Vervolgens stond een lezing op het programma door dr. Erwin George, klinisch fysicus-audioloog bij het UMC+ in Maastricht. Hij is specialist op het gebied van tinnitus. Tinnitus is een groot probleem, want zo’n 10-15% van de bevolking heeft er last van. De oorzaak ervan ligt aan een defect in het slakkenhuis. Dr. George vergeleek het met het rondzingen van een microfoon: als die te dicht bij de luidspreker staat, gaat die piepen. Zoiets gebeurt er ook in je slakkenhuis. Helaas is er voor een complex probleem als tinnitus geen simpele oplossing voorhanden. Het doel van de behandeling bij tinnitus is dan ook het zo optimaal functioneren in het dagelijks leven en het verminderen van de tinnitusklachten.

Er zijn meerdere behandelopties, afhankelijk van de ernst van de klachten. In elk geval is het altijd een multidisciplinair team dat een patiënt met tinnitus behandelt. Ook wordt er standaard een gehoortest gedaan bij iemand die zich meldt met tinnitusklachten. De behandeling begint meestal met het weer aan het werk zetten van het gehoor: met een hoortoestel of CI. Doordat je geluiden van buiten hoort, ‘verdringen’ die vaak de tinnitus. Een CI kan al bij veel mensen met tinnitus helpen. Als tweede stap is er cognitieve gedragstherapie. Hierbij leert de patiënt met tinnitus het geluid te negeren. Hierin is het audiologisch centrum in Hoensbroek, ‘Adelante’, specialist in de regio. Zij hebben een nieuwe behandeling ontwikkeld, die zeer succesvol is gebleken. Deze behandeling wordt sinds dit jaar ook vergoed door de zorgverzekering. Zo nodig worden er antidepressiva voorgeschreven en als dat allemaal niet helpt, kan er tenslotte gekozen worden voor de zogenaamde ‘ deep brain stimulation’. Tot slot loopt er een proef met vijftien tot twintig mensen met de zogenaamde ‘baseline stimulatie’. Hierbij worden de hersenen gestimuleerd met geluid van zeer hoge frequenties. Deze behandeling is er alleen als alle ander behandelingen niet werken.

Na deze interessante lezing was het tijd voor een pauze. Je kon langs de kraampjes lopen en informatie inwinnen bij de fabrikanten van CI’s of hulpmiddelen, je kon bij Saskia haar boek kopen of op het terras met andere CI-gebruikers ervaringen uitwisselen. Ook de eigen stand van OPCI werd goed bezocht. Sommige mensen kwamen voor het eerst. Zij twijfelden of ze een CI zouden nemen of stonden op de wachtlijst. Zij wilden van anderen horen hoe hun CI beviel, of ze er inderdaad beter mee zouden gaan horen of haalden informatie bij de fabrikanten. Anderen zijn trouwe gasten en komen elk jaar, om te horen over de nieuwste snufjes en voor het contact met andere CI-gebruikers.

Na de pauze beantwoordde dr. George de vragen die waren opgeschreven door de bezoekers. Vervolgens nam Karel Gillisen, ervaringsdeskundige, het woord. Hij vertelde over hoe hij in 2002 tinnitus kreeg en hoe het zijn leven beïnvloed had. Hij had geleerd dat er verschil is tussen

zogenaamde ‘objectieve tinnitus’, dan is er een geluidsbron of reden voor de tinnitus, en ‘subjectieve tinnitus’, waarbij de oorzaak onbekend is.

Hij gaf ons nog een aantal waardevolle tips mee:

1: Zorg voor een goede nachtrust en een goed waak-slaapritme. Lig je ‘s nachts wakker, probeer dan ontspanningsoefeningen te doen en bedenk dat ook mensen zonder tinnitus wel eens ‘s nachts wakker worden.

2: Zoek afleiding. Denk niet de hele dag aan je tinnitus.

3: Vermijd stress, doe zo nodig ontspanningsoefeningen.

4: Vermijd onnodig lawaai, maar overdrijf niet, dan heb je juist weer kans op overgevoeligheid voor geluid.

5: Zorg voor een goede bloeddruk

6: Lees de bijsluiter van medicijnen die je slikt: sommige medicijnen kunnen je tinnitus verergeren.

7: Zoek lotgenoten contact. In dat kader is er vanaf volgend jaar een nieuwe initiatief: het tinnitus café. Ook kun je natuurlijk altijd op de website van Stichting Hoormij terecht voor meer informatie, contact met anderen of voor de speciale tinnitus-cd met diverse tinnitus geluiden. Leerzaam voor de omgeving om meer begrip te krijgen.

Na dit alles was er weer een overheerlijk buffet met zowel warme als koude gerechten. Zo konden we ook nog even napraten met anderen en daarna met een volle buik weer op huis aan.


Van deze dag werd ook een TV-rapportage gemaakt door de lokale omroep Regio Leudal TV. De uitzending is hier op YouTube te zien. Een automatisch gegenereerde ondertiteling kan (rechtsonder in beeld) worden ingeschakeld.