Herhaalde oproep: Kinderen met CI groep 3/4 gezocht voor onderzoek

De invoering van de wet Passend Onderwijs zal ervoor zorgen dat steeds meer kinderen met cochleair implantaten zullen instromen in het regulier onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen met CI dit succesvol kunnen doen.

Hiervoor is nieuw en beter onderzoek nodig naar de talige en schoolse vaardigheden van deze kinderen, en naar kenmerken van hun nieuwe schoolomgeving.

Daarom is Eline van Knijff, Onderzoeker bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, op zoek naar kinderen met een cochleair implantaat en hun klasgenootjes die in groep 3 of 4 van het regulier basisonderwijs zitten.

In dit onderzoek wordt uitgezocht of bepaalde luistersituaties op de reguliere basisschool het schoolsucces van kinderen met cochleair implantaten ondersteunen of juist hinderen. Dit wordt onderzocht met behulp van vragenlijsten over het luisteren en verstaan. Daarnaast wordt geanalyseerd welke invloed luisteren en verstaan hebben op de schoolresultaten van uw kind. Ook zal dit ook worden onderzocht bij de horende klasgenoten van uw kind. Als uw kind meedoet, ontvangt u een luisterprofiel voor uw kind. Uw kind krijgt een klein presentje als dank.

Het onderzoek in het kort

Deelnemers
Men is op zoek naar kinderen met een cochleair implantaat, die:

  • in groep 3 of 4 zitten van de reguliere basisschool;
  • thuis gesproken Nederlands gebruiken; en
  • geen andere bijkomende problematiek of stoornissen hebben.

Verloop onderzoek
Tijdens het onderzoek wordt het volgende van u en uw kind verwacht:

  • uw kind vult met de onderzoeker een korte vragenlijst in over luisteren op school;
  • de juf of meester van uw kind vult twee vragenlijsten in over uw kind in de klas;
  • de onderzoeker vraagt de schoolresultaten van uw kind op bij de school; en
  • de onderzoeker vraagt u als ouders om achtergrondinformatie over uw kind en zijn of haar gehoor.

Voor u en uw kind: een luisterprofiel
Na afloop van het onderzoek ontvangt u een overzicht van luistersituaties die een uitdaging vormen voor uw kind én eventuele aanbevelingen om deze te verbeteren.

Voor uitgebreide informatie over het onderzoek, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Eline van Knijff, via: e.c.van.knijff@vu.nl of telefonisch via: 020 598 41 66.
Dit persbericht werd beschikbaar gesteld door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk