CI-gebruikers gezocht om nieuw computerprogramma te testen

CI-gebruikers gezocht om nieuw computerprogramma te testenLogo van AAL (Ambient Assisted Living Joint Programme)

De technologische ontwikkeling rondom CI staat niet stil. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een programma waarmee u thuis meer inzicht kunt krijgen in uw persoonlijke CI-gebruik. Dit programma is nu zover ontwikkeld dat we het kunnen laten testen door CI-gebruikers. Test u mee?

SHiEC-project
De afgelopen drie jaar is in het kader van het Europese SHiEC-project (Supporting Hearing in Elderly Citizens – AAL-2013-6-065) een computerprogramma ontwikkeld om oudere CI-gebruikers te ondersteunen bij het bij het zo optimaal mogelijk gebruiken van de mogelijkheden van hun CI.

Het OPCI logoOPCI is als belangenorganisatie voor CI-gebruikers, één van de partners binnen dit project. De afgelopen jaren hebben we meerdere keren een oproep gedaan voor het testen van de verschillende onderdelen. Nu is alles samengevoegd binnen één programma. Onlangs heeft een eerste testronde plaatsgevonden. Graag willen binnenkort starten met een tweede testronde.

Ervaren CI-gebruikers gezocht voor evaluatie
Voor het evalueren van de gebruiksvriendelijkheid van dit computerprogramma en de toegevoegde waarde hiervan naast de zorg die u vanuit uw eigen CI-team ontvangt, zoeken wij een aantal ervaren CI-gebruikers. In het programma vindt u informatie over uw eigen implantaat en details van uw CI gebruik. Daarnaast kunt u met het programma bijvoorbeeld testen hoe goed u spraak kunt verstaan, waarna u uw resultaten kunt bekijken.

Wie zoeken wij?

  • U bent ouder dan 60 jaar.
  • U heeft nog niet eerder meegewerkt aan deze test. Cochlear Nucleus 6
  • U heeft een implantaat van het merk Cochlear. Uw processor is een Nucleus 6 (CP910).
  • U draagt één CI.
  • U heeft tenminste 1 jaar ervaring met CI.
  • Uw slechthorendheid is ontstaan na de leeftijd van 7 jaar.
  • U bent bereid gedurende een periode van 4 weken zelf thuis te testen.
  • U kunt op maandag 22 mei en ma 19 juni (’s ochtends of ’s middags) aanwezig zijn tijdens de startbijeenkomst en de evaluatiebijeenkomst in Houten. De reiskosten worden vergoed.
  • Voor het testen van het nieuwe programma krijgt u een tablet te leen.
  • Als dank voor uw deelname krijgt u een kleine attentie.

Interesse?
Heeft u interesse om mee te doen? Stuur dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 10 mei 2017 een mailtje aan Inge Doorn, projectleider, via inge.doorn@opciweb.nl. Samen met de hoofdonderzoeker zal gekeken worden wie van de geïnteresseerden definitief zullen worden uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen.