Sfeerimpressie Wereld CI dag in Utrecht

Op 23 februari kwamen in Utrecht meer dan 100 CI gebruikers en belangstellenden bij elkaar om het programma bij te wonen dat het UMC Utrecht had georganiseerd t.g.v. Wereld CI dag.

In de foyer konden de bezoekers de stands bezoeken van diverse producenten, maar ook die van GGMD en natuurlijk die van OPCI.

Terugblik
Dhr. Thomeer, KNO arts en mede coördinator van het CI team, blikte kort terug op de moeilijke tijd rond de Zembla uitzending en hoe het CI team zich daarvan heeft hersteld. Zij merken dat het vertrouwen weer terug is. Tevens gaf hij aan dat er een aantal nieuwe mensen bij het CI team zijn gekomen.

Onderzoeken bij UMC Utrecht

Véronique Kraaijenga, arts-onderzoeker, gaf een korte impressie van de verschillende onderzoeken die er op dit moment gebeuren in Utrecht op het gebied van CI:
–    de studie naar eenzijdige doofheid en het plaatsen van CI’s bij die patiënten;
–    de meerwaarde van bilaterale implantatie. Dit in samenwerking met andere CI centra;
–    hoe klinkt het geluid van CI;
–    hoe verhoudt zich poliklinische implantatie t.o.v. van een opname van meer dan een dag.

Sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met CI
Mevr. Dirks van het NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind) vertelde over de onderzoeken naar de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en de effectiviteit van voorlezen. Het blijkt dat er (op sommige gebieden) verschillen zijn in deze ontwikkeling ten opzichte van horende kinderen. Voorlezen door de ouders, al dan niet ondersteund door gebaren, kan een grote positieve invloed op hebben op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met een CI (maar ook van slechthorende kinderen).

Kun je sporten met een CI?
Dat was de centrale vraag in de presentatie van Frouke van Winsum, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB). Zij en een ervaringsdeskundige vertelden dat er veel mogelijkheden zijn en dat de KNDSB er niet alleen is voor doven maar ook voor slechthorenden.

Connectiviteit en techniek
Dhr. Boerboom (klinisch fysicus, audioloog) tenslotte ging in op de vele mogelijkheden die er zijn op het gebied van connectiviteit en hoe de techniek van de CI zich ontwikkelt.

Ne elke lezing was er gelegenheid tot vragen stellen.

Zoals gebruikelijk werden de lezingen ondersteund door zowel een schijf- als gebarentolk. Een informatieve middag, die voor veel mensen weer de nodige informatie heeft opgeleverd.