25 februari 1957: éérste cochleair implantaat geplaatst

Op 25 februari 1957, nu 60 jaar geleden, werd het eerste CI geplaatst. André Djourno en Charles Eyriès worden gezien als de grondleggers van het toepasbare cochleaire implantaat.

Foto van André Djourno
Anbdré Djourno

Djourno, een Algerijnse arts, vestigde zich in 1935 in Parijs en legde zich daar toe op vernieuwend psychologisch onderzoek in samenhang met toepassingen van elektriciteit. Hij experimenteerde op dieren met elektrische spoelen om de zenuwen te kunnen stimuleren met als uiteindelijke doel mensen te helpen die door polio een verlamde ademhaling hadden. Zijn idee was ook dat deze techniek een mogelijkheid bood om bij dove mensen de gehoorzenuw te stimuleren.

Charles Eyriès

Eyriès was een KNO arts uit Parijs die een volledige doof geworden patiënt met gezichtsverlamming had. De techniek van Djourno dacht hij te kunnen gebruiken voor herstel van de gezichtsverlamming. De patiënt gaf toen aan dat hij geluid kon opvangen. Dit heeft de twee artsen er toe gebracht om verder te gaan en een geschikte spoel te ontwikkelen die het geluid beter door gaf. Uiteindelijk is dat gelukt op 25 februari 1957, nu dus 60 jaar geleden. Dankzij deze twee artsen zijn nu vele honderdduizenden mensen met een CI geïmplanteerd.

In al die jaren is er natuurlijk ontzettend veel veranderd en de ontwikkeling gaat alsmaar verder.
De financiering en de beschikbaarheid voor CI blijven echter achter, net zoals die voor veel andere hoortoestellen en hoorhulpmiddelen. De Engelse Ear Foundation heeft berekeningen gemaakt wat het niet op tijd verstrekken van deze zaken aan kosten met zich meebrengt in Europa. Voor Nederland komt dat neer op 6 miljard euro. Een enorm bedrag waar op dit moment op allerlei manieren in Europa aandacht voor gevraagd wordt. Lees verder in het pdf-document dat u hier kunt downloaden (link). Zelfs 60 jaar nadat de eerste CI is geplaatst is dus nog heel veel nodig om alle mensen die in aanmerking komen voor een CI ook daadwerkelijk te implanteren. Maar vandaag, 25 februari 2017, is het een mooie dag om stil te staan bij deze mooie uitvinding dat al 60 jaar bestaat!