OPCI enquete 2016: doet u mee?

In 2003 en in 2010 zijn enquêtes gehouden onder CI-gebruikers. De resultaten hebben ons waardevolle informatie gegeven over ervaringen van CI-gebruikers. Hierdoor hebben wij uw belangen nog beter kunnen behartigen. Het is nu tijd voor een nieuwe enquête!

De ontwikkelingen op CI-gebied gaan zo snel, dat wij u nu, zes jaar later, opnieuw vragen aan een enquête mee te doen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

De enquête vindt u via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/OPCI

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Daarvoor hebben wij aan deze enquête de vraag toegevoegd, of mensen bereid zijn hun ervaringen met eventuele nieuwe CI-gebruikers te delen. Als u daar positief op antwoord vragen wij u wat extra gegeven in te vullen.

Heeft u nog vragen? U kunt per e-mail contact met ons opnemen: enquete2016@opciweb.nl.

Doet u mee?