Nieuw: ‘Leven met een cochleair implantaat’ door Lydia Hagoort

Lydia Hagoort miste ongeveer 5 jaar geleden, op haar zoektocht over cochleaire implantatie, een boek met ervaringen en informatie hierover. Na haar implantatie ging ze de uitdaging aan en schreef er zelf een!

‘Horen is en genot!’ is een hoofdstuk uit het boek van Lydia Hagoort met dezelfde titel.

Ze vraagt zich af: ‘zou ik zoveel plezier hebben in horen als ik niet de stilte ervaren had? ‘ Ze weet het niet wél dat ze enorm geniet van bijvoorbeeld: de stappen van haar voeten, het kabbelende water, de merel in haar tuin, het geluid van de regen en na het weerlicht ook de donder kunnen horen. En het belangrijkste is om stemmen te horen en kunnen verstaan wat er gezegd wordt! Daarbij zegt ze ‘het is nog steeds niet ‘gewoon’ en ik hoop dat het ook nooit vanzelfsprekend wordt’.

Voordat ze bovengenoemde ervaring kon verwoorden neemt ze de lezer mee – veel is herkenbaar voor toekomstige en huidige CI-gebruikers – in haar traject voor een cochleair implantaat. Heel beeldend zijn de beschrijvingen van het slechter gaan horen, naar het doof worden tot aan het kiezen voor een cochleair implantaat. Illustratief was de aanpassing op haar werk van een teruggetrokken ‘laat mij maar stilletjes onderzoeken’ positie tot een positie van begeleiden en meer contacten met buiten!

Het zoeken naar goede informatie en ervaringen inspireerde haar om dit boek te schrijven. En dat is gelukt, haar persoonlijke verhaal wordt aangevuld, op fraai gekleurde pagina’s, met feitelijke informatie over bijvoorbeeld de gevaren van de operatie, de CI-centra, de revalidatie. Tevens geeft ze betrouwbare internet sites aan waar je tegenwoordig informatie kunt vinden.

Omdat voor iedereen de CI-ervaringen anders zijn heeft Lydia nog een vijftal andere CI-gebruikers geïnterviewd nl: Marcelle, Vera, Agaath, Frank en Paul. Heel bijzonder is het interview met haar tante Agaath, nu 88 jaar, die al 24 jaar een implantaat heeft en indertijd een kastmodel processor kreeg. In die tijd was vergoeding nog niet vanzelfsprekend en haar operatie werd betaald uit de pot ‘ontwikkelingsgeneeskunde’. Inmiddels is de vergoeding van één CI geen probleem maar een tweede wel bij volwassenen, dat lees je in het verhaal van Vera, die nog studeert. Zij is in gesprek met de verzekeraar voor een tweede CI, hopelijk lukt dat.

Alle vijf de geïnterviewden zijn blij met hun CI, het ‘weer kunnen horen’ opende voor eenieder nieuwe perspectieven.

U kunt het boekje bestellen bij Lydia via het e-mail adres lydiahagoort@gmail.com. Het boekje kost € 15,- inclusief verzending. Betaling per bank NL68INGB0003935929. Zonder verzending is de prijs € 9,75.