Oktober 2015: OPCI Huiskamerbijeenkomsten

“Ik heb zojuist meer antwoorden gekregen dan ik aan vragen kon bedenken”

Met deze mooie woorden van een van de deelnemers sloten we in maart jl. onze eerste huiskamerbijeenkomst in Woerden af.

Met die ene zin was direct duidelijk hoe nuttig de OPCI huiskamerbijeenkomsten kunnen zijn. In alle rust dronken we een kopje koffie of thee en deelden we onze eigen ervaringen, spraken we over het positieve van een CI en zochten we gezamenlijk naar antwoorden op tegenvallende resultaten met een CI.

Deze avond en deze ervaringen hebben ons gemotiveerd om meerdere huiskamerbijeenkomsten te organiseren.

Wilt u wel eens kennismaken met mensen met een CI? Heeft u vragen over het gebruik van uw CI of andere hoorhulpmiddelen? Overweegt u een CI en wilt u er wel eens wat meer over weten? Kom dan ook eens naar een huiskamerbijeenkomst.
Door het hele land organiseert OPCI informele en gezellige huiskamerbijeenkomsten. Belangstellenden komen samen in de huiskamer van één van de deelnemende gastadressen. Onder het genot van een kopje koffie of thee is er alle ruimte om vragen te stellen, CI ervaringen te delen en informatie te verzamelen. Er is voldoende informatiemateriaal van de diverse CI leveranciers. Een schrijftolk is aanwezig.

Waar en wanneer?
13 oktober    13:30 – 15:30 uur    Den Haag
20 oktober    19:30 – 21:30 uur    Delft
27 oktober    19:30 – 21:30 uur    Moordrecht

Interesse?
Wilt u een huiskamerbijeenkomst bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden via onderstaand e-mailadres. Er kunnen maximaal 6 à 7 deelnemers mee doen per huiskamerbijeenkomst. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, het adres en een routebeschrijving.

Vragen?
Misschien wilt u eerst nog meer weten? Mail ons voor vragen op het volgende mailadres: henk.vanrees@opciweb.nl. U kunt zich ook aanmelden bij Henk.

Van harte welkom,

Henk van Rees
Coördinator OPCI Huiskamerbijeenkomsten