Veldnorm voor cochleaire implantatie herzien

In deze Veldnorm staan de kwaliteitsvereisten die volgens de betrokken partijen aan het gehele zorgtraject gesteld moeten worden. Daarbij zijn kwaliteitscriteria geformuleerd die waarborgen dat cochleaire implantatie wordt uitgevoerd in een continuüm van zorg; van selectie via de chirurgische ingreep tot en met revalidatie en nazorg.

De Veldnorm voor cochleaire implantatie is herzien. In goed overleg tussen de betrokken veldpartijen, te weten:

  • de centra voor cochleaire implantatie, verenigd in CI-ON
  • de landelijke vertegenwoordigers van de dovengemeenschap en van de CI gebruikers (en hun ouders), verenigd in OPCI
  • de gezinsbegeleiding, vertegenwoordigd door de Landelijke Beleidscommissie Gezinsbegeleiding (LBG),

is deze gereviseerde versie van de veldnorm tot stand gekomen. In deze Veldnorm staan de kwaliteitsvereisten die volgens de betrokken partijen aan het gehele zorgtraject gesteld moeten worden. Daarbij zijn kwaliteitscriteria geformuleerd die waarborgen dat cochleaire implantatie wordt uitgevoerd in een continuüm van zorg; van selectie via de chirurgische ingreep tot en met revalidatie en nazorg.

Deze versie is ook voorzien van een handboek voor visitaties, waarin wordt beschreven hoe de ziekenhuizen elkaar controleren op de naleving van de kwaliteitscriteria. Ook OPCI zal hierin een rol spelen. OPCI acht de naleving van deze veldnorm van groot belang om cochleaire implantatie in Nederland met voldoende kwaliteit te kunnen uitvoeren.

De aanpassingen van de Veldnorm zijn niet groot en zijn voornamelijk het gevolg van voortschrijdend inzicht. Daarom zal de nieuwe Veldnorm voor u als CI-gebruiker geen merkbare gevolgen hebben. Mocht u twijfels hebben of de CI-zorg die u van het ziekenhuis ontvangt, wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen. Heeft u vragen over de nieuwe Veldnorm? Neem dan contact met ons op: info@opciweb.nl.

Meer over de Veldnorm