Veldnorm

VeldnormCochleaire implantatie is een behandeling waarmee mensen in de meeste gevallen (opnieuw) geluid kunnen waarnemen. Hoe goed iemand geluid kan waarnemen met een CI hangt van verschillende factoren af. Dit zijn persoonlijke factoren; de manier waarop je slakkenhuis gevormd is, de reden van je gehoorverlies, je leeftijd, etc. Daarnaast is ook de kwaliteit van de afregeling van invloed. Als patiënt moet je (opnieuw) leren horen. Dit leerproces is een essentieel element in de behandeling.

Om de kwaliteit van de zorg rondom cochleaire implantatie te waarborgen en bevorderen hebben CI-ON (de verschillende CI-centra verenigd in werkgroep CI-Overleg Nederland), de Landelijke Beleidscommissie Gezinsbegeleiding en OPCI de Veldnorm opgesteld. In de Veldnorm staan de voorwaarden die gesteld worden aan het zorgproces en de daarbij behorende kwaliteitsindicatoren. Zo staat er bijvoorbeeld in hoeveel personen een CI-team per jaar moet opereren, hoeveel uur nazorg een CI-gebruiker per jaar zou moeten ontvangen etc.

De Veldnorm Cochleaire Implantatie is ontstaan in 2008, en in 2013 en 2022 zijn herziene versies geschreven. OPCI is ook bij deze herziening betrokken.

Veldnorm 2022, 2e herziene versie