Tweezijdige cochleaire implantatie bij kinderen tot en met 18 jaar vergoed

Nieuwe richtlijn formuleert de voorwaarden waaraan kinderen tot en met 18 jaar moeten voldoen, willen zij in aanmerking komen voor tweezijdige Cochleaire Implantatie (CI).

Het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) gaf aan voor de groep kinderen van vijf tot en met achttien jaar niet genoeg wetenschappelijk bewijs te kunnen verzamelen om ook voor hen tweezijdige implantatie standaard in het vergoedingenpakket op te nemen. Om die reden heeft het Zorginstituut aan het Cochleair Implantatie Overleg Nederland (CI-ON) gevraagd een richtlijn te schrijven, dat als leidraad dient voor zorgverzekeraars. CI-ON stelt in deze richtlijn dat als verwacht kan worden dat het kind meer baat heeft bij tweezijdige CI dan bij een CI en een hoortoestel, het kind een indicatie (en dus vergoeding) voor tweezijdige CI moet krijgen.

In de richtlijn staat:
Kinderen met een aangeboren of verworven bilaterale (dubbelzijdige) doofheid en kinderen met een progressief gehoorverlies waarbij meerwaarde wordt verwacht van BiCI (tweezijdige CI) ten opzichte van een bimodale aanpassing (een CI en een hoortoestel), moeten worden geïndiceerd voor BiCI.

De verwachting is dat de beste resultaten van bilaterale implantatie te verwachten zijn wanneer het tijdsinterval tussen het eerste en tweede CI niet te groot is. Tegelijkertijd laten onderzoeken ook zien dat een tweede CI zeker effectief kan zijn, als het eerste CI al op vroege leeftijd is geimplanteerd. Deze richtlijn is dan ook geschreven voor kinderen die eerder al een cochleair implantaat kregen. Doordat het kind op vroege leeftijd een CI heeft gekregen, heeft het kind een auditieve ontwikkeling doorgemaakt, waardoor de verwachting is dat het kind baat zal hebben bij het tweede CI.

Vanwege de reeds opgetreden auditieve ontwikkeling is de tijd tussen eerste en tweede implantatie hierbij minder belangrijk dan in het geval er totaal geen stimulatie heeft plaatsgevonden.

Procedure voor kinderen van vijf tot en met achttien jaar
OPCI is blij dat Zorginstituut Nederland waarde hecht aan het (positieve) advies van CI-ON en dat voor kinderen tot en met achttien jaar nu eindelijk een tweede implantaat wordt vergoed. Toch is het jammer dat het niet via het basispakket geregeld wordt, dat zou voor meer duidelijkheid zorgen. Ook is niet helemaal te achterhalen sinds wanneer de richtlijn als leidraad mag worden gebruikt.

Wanneer u voor uw kind in de leeftijd van vijf tot en met achttien jaar een tweede CI vergoed wil krijgen, wordt nu in elk geval de volgende weg bewandeld:

  • Eerst bekijkt het ‘eigen’ CI-team of het kind aan de gestelde voorwaarden voldoet.
  • Daarna wordt het dossier en advies aan één van de andere CI-teams voorgelegd. Als dat team met dezelfde conclusie komt, dan wordt de aanvraag ingediend bij de zorgverzekeraar.

Vragen?
Heeft u vragen over de procedure, of wilt u eens overleggen met iemand over de keuze voor een tweede CI voor uw kind? Neem dan contact op met Inge Doorn van OPCI (inge.doorn@opciweb.nl – 030-2900360)

Bijlage: richtlijn CI-ON