CINGLE-studie door UMC Utrecht

Cochlear Implantation for siNGLE-sided deafness
Cochleaire implantatie bij eenzijdige doofheid

De afdeling KNO van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht is een onderzoek gestart naar een nieuwe behandeling van eenzijdige doofheid, ofwel single-sided deafness (SSD). Het gaat om een behandeling met een cochleair implantaat (CI).

Van SSD spreekt men wanneer u met één oor goed hoort (gehoordrempel =30dB) en met het andere oor slecht tot niets (gehoordrempel =70 dB). Patiënten die doof of ernstig slechthorend zijn aan één oor ondervinden daar dagelijks hinder van: met twee oren kun je immers beter bepalen uit welke richting een bepaald geluid komt en is het makkelijker om in een rumoerige omgeving spraak te verstaan. De signalen uit beide oren gaan via de twee gehoorszenuwen naar de hersenen toe.

Bij patiënten met eenzijdige doofheid wordt momenteel getracht het gehoor te verbeteren door middel van een Contralateral Routing of Sound System (CROSS) of een botgeleidend hoortoestel, Bone Conduction Device (BCD). Echter, deze apparaten bieden het geluid via een omweg aan het goede oor aan, waardoor het slechte oor alsnog niet gestimuleerd wordt. De signalen naar de hersenen komen nog steeds slechts van één oor.

Daarom is het UMC Utrecht gestart met de CINGLE-studie. Het doel van dit onderzoek is om de huidige opties bij eenzijdige doofheid te vergelijken met een toepassing die momenteel al veel gebruikt wordt bij patiënten die doof zijn aan twee oren, namelijk cochleaire implantatie. Een cochleair implantaat wordt operatief ingebracht en neemt de functie van het beschadigde slakkenhuis over. Doordat er weer een geluidsimpuls gegenereerd wordt aan de dove zijde, wordt de situatie van horen met twee oren hersteld.

Indien u geïnteresseerd bent in deze studie kan uw huisarts of behandelend KNO-arts u doorverwijzen naar de polikliniek KNO van het UMC Utrecht. Op de polikliniek zal dan worden beoordeeld of u een geschikte kandidaat voor deelname aan de studie bent en zult u nadere informatie ontvangen. U mag uiteraard ook zelf contact met het UMC opnemen. Lijdt u aan eenzijdige doofheid en bent u geïnteresseerd in deelname, hebt u aanvullende vragen of wilt u extra informatie? Neem dan contact op met de arts-onderzoekers die verbonden zijn aan dit project via CINGLE@umcutrecht.nl.