Viering Wereld Cochleaire Implantatendag in UMC Utrecht op 25 februari

De zorggroep Cochleaire Implantie van het UMC had een bijzondere middag georganiseerd waar veel CI-dragers en belangstellenden een afwisselend programma aangeboden kregen en er ruim de mogelijkheid was tot onderling contact.

Het verleden, heden en toekomst én eigen ervaringen rondom het cochleaire implantaat kwamen aan bod tijdens de presentaties.

 

Verleden
Na de inleiding door professor Grolman, vertelde dr. Tange (KNO-arts) een verhaal over de geschiedenis van het cochleair implantaat. Van de aanloopfase van het cochleair implantaat, naar het moment op 25 februari 1957 waarop het eerste cochleaire implantaat geplaatst werd door twee Franse artsen tot aan de huidige ontwikkelingen, waar ruim 4800 kinderen en volwassenen in Nederland een implantaat hebben. In Utrecht wordt het komend jaar de duizendste plaatsing verwacht. Nieuwe ontwikkelingen binnen CI werden toegelicht door dr. van Zanten (klinisch fysicus, audioloog). Naast de blijvende ontwikkelingen van het implantaat en de processor, oa gericht op het verminderen van het energiegebruik, is er meer aandacht voor hulpmiddelen om het geluid zo goed mogelijk te ontvangen.

 

Heden
Aan het eind van zijn verhaal werd er een live-verbinding gemaakt met de operatiekamer waar Dr. Topsakal (KNO-arts), een cochleair implantaat aan het plaatsen was. De dagvoorzitter Diane Smit (KNO arts) gaf gelukkig toelichting, want voor een leek was het moeilijk de tunnel en de zenuwen waarlangs de electrodensnoer werd geleid te onderscheiden. Daarna was er volop de mogelijkheid om vragen te stellen.

 

Operatietechnieken
Na de pauze vertelde dr. Topsakal iets over de operatietechnieken, mogelijke complicaties en de te verwachten ontwikkelingen. De operatiesnede probeert men zo klein mogelijk te houden onder andere om infectie te voorkomen. De ontwikkeling van de techniek van het implantaat en operatietechnieken zijn er nu op gericht om zoveel mogelijk het restgehoor te behouden. Dat blijft tot nu toe moeilijk en vooraf is het nu nog niet mogelijk om een inschatting te maken over het behoud van het restgehoor. Her-implantatie na een complicatie, zoals infectie of technisch mankement, is goed mogelijk, in de praktijk gebeurt dat gelukkig weinig.

 

Tweezijdige implatatie
Ook werden de aanwezigen bijgepraat over het onderzoek dat het UMC Utrecht samen met meerdere CI-teams uitvoert naar de effecten van een dubbelzijdig implantaat. De eerste gegevens zijn geanalyseerd en werden toegelicht door drs. Smulders. Hieruit kan worden geconcludeerd dat mensen die tweezijdig zijn geïmplanteerd beter kunnen verstaan in ruis en ook beter geluid kunnen lokaliseren. Nu nog de verzekeraars en de politiek overtuigen van het nut daarvan.

 

Eigen ervaringen
Tot slot van gaf Pascal Ursinus een enthousiaste presentatie over zijn positieve beleving dank zij het verkregen implantaat, dat hem de mogelijkheid heeft geboden een eigen bedrijf op te zetten met inmiddels een 20-tal medewerkers.

Tijdens de pauzes gaven de leveranciers van de implantaten workshops over de mogelijkheden, ontwikkelingen o.a. bij het gebruik van soloapparatuur. Er was volop informatie te krijgen bij de stands van de leveranciers. Hier kon je ook apparatuur uitproberen. OPCI was ook vertegenwoordigd met een stand. De schrijftolk die OPCI voor onze stand had geregeld was voor sommigen een eyeopener en ook een goede mogelijkheid om het gesprek in de rumoerige ruimte te kunnen verstaan.

Dank zij de aanwezigheid van: ringleiding, gebarentolk en schrijftolk waren de presentaties goed te volgen. Volgend jaar op de wereld CI-dag wil het UMC Utrecht een programma presenteren waarin de dove en slechthorende kinderen centraal staan.

Goed initiatief!