OPCI:geen harde conclusies trekken uit onderzoek vertraging taalontwikkeling door gebarentaal

Ter gelegenheid van de promotie van Karin Wiefferink verspreidde de Universiteit Leiden het persbericht met de opvallende kop ‘Gebarentaal vertraagt taalontwikkeling van kinderen met CI’. Dit bericht werd enthousiast opgepikt door diverse media. OPCI is niet blij met het bericht en vindt mede vanwege de onderzoeksopzet nuancering van het bericht noodzakelijk.

Ter gelegenheid van de promotie van Karin Wiefferink verspreidde de Universiteit Leiden het persbericht met de opvallende kop ‘Gebarentaal vertraagt taalontwikkeling van kinderen met CI’. Dit bericht werd enthousiast opgepikt door diverse media. OPCI is niet blij met het bericht en vindt mede vanwege de onderzoeksopzet nuancering van het bericht noodzakelijk.

Wiefferink vergeleek voor haar onderzoek – dat al in 2008 gepubliceerd is – de taalontwikkeling van slechts 12 Vlaamse kinderen met die van 6 Nederlandse kinderen. De Vlaamse kinderen hadden één of twee cochleair implantaten en groeiden op in een eentalige omgeving, de Nederlandse kinderen met één CI groeiden op in een tweetalige omgeving waarin ze zowel gesproken taal als gebarentaal leerden. OPCI vindt deze groep te klein om er zulke grote conclusies aan te verbinden. Daarnaast was in de onderzoeksopzet ook sprake van een groot verschil in de begeleiding van deze kinderen. In België was deze veel intensiever dan in Nederland.

Belang van gebruik van gebaren
Het feit dat steeds jongere kinderen één of tweezijdig worden geïmplanteerd heeft consequenties voor de rol die gebarentaal inneemt in de meeste horende gezinnen met een doof kind. Het feit dat het kind met een CI in de meeste gevallen goed leert spraakverstaan, maakt het gebruik van gebaren voor de horende omgeving minder vanzelfsprekend. Maar het gebruik van gebaren blijft voor veel kinderen met CI in vele situaties van belang in bad, aan zee, in rumoerige situaties zoals op feestjes, in de bus of op straat, of bij een technisch defect. We vinden het schadelijk dat in dit onderzoek de tweetalige opvoeding naast de eentalige opvoeding wordt gezet, zonder dat gekeken wordt naar de vele voordelen die het gebruik van gebaren biedt.

Zorgvuldigheid
Momenteel wordt op verschillende plaatsen in Nederland hard gewerkt aan een nieuwe kijk op het taalbeleid voor deze kinderen. Wij maken ons zorgen dat onderzoeken die onder zo’n kleine groep kinderen zijn uitgevoerd, leidend gaan zijn voor alle kinderen. Zorgvuldigheid is geboden!