Visitatie CI-team Erasmus

In de nieuwsbrief van december stond een stukje over de visitatie van het CI-team van het ErasmusMC.
Inmiddels heeft de visitatiecommissie de rapportage afgerond. De samenvatting hiervan kunt u hier lezen.