Onderzoek bilaterale implantatie bij kinderen

In samenwerking met alle CI-centra in Nederland is er de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de resultaten van een 2 e CI-plaatsing bij kinderen. Onderstaand de conclusie uit dit onderzoek.

Deze studie toonde, statistisch significant en klinisch relevant, betere spraakherkenning in stilte en lawaai aan, ongeacht een groter inter-implantaat interval bij kinderen die hun eerste cochleair implantaat kregen op relatief jonge leeftijd en vervolgens sequentieel werden geïmplanteerd tussen 5 en 18 jaar.
Bilaterale cochleaire implantatie (BICI) werd niet geassocieerd met positieve effecten op receptieve woordenschat of zinsherinnering na 12 maanden BICI-gebruik.
De subjectieve geluidskwaliteit werd statistisch significant hoger gewaardeerd voor de bilaterale CI situatie in vergelijking met de unilaterale CI scores.
Van de deelnemers bleek 12% niet-gebruiker te worden binnen 1 jaar na CI2, mogelijk als gevolg van een beperkt restgehoor en een groter inter-implantaat interval in vergelijking met de gebruikersgroep.

Het hele onderzoeksartikel is online te lezen in het Engels.