Nieuwsbericht Oticon Medical

Eind april liet Demant weten dat er een intentieovereenkomst is om de Oticon Medical divisie te verkopen aan Cochlear Limited. Oticon Medical is de medische tak van Demant, die cochleair implantaten (Neuro) en botverankerde hoortoestellen (Ponto) verkoopt.

Van Oticon Medical ontvingen we het volgende bericht: “Wij van Oticon Medical zullen tot op de laatste dag er voor onze patiënten zijn en ons committeren aan het verstrekken van de nodige zorg en support. We zullen de volgende generaties sound processors en services ontwikkelen die klanten van Oticon Medical in de loop van de tijd in staat zullen stellen over te stappen naar en te profiteren van Cochlears technologieplatform”.

Onderstaand de brief zoals deze door Oticon Medical aan de eindgebruikers van hun producten is verstuurd.

Ponto- en Neuro-patiënten worden ondersteund, nu en in de toekomst

Update juli 2022

Geachte gebruiker van Oticon Medical producten,

Afgelopen mei hebben wij u geïnformeerd dat ons moederbedrijf, Demant, heeft besloten te stoppen met de verkoop van hoorimplantaten en daarom een overeenkomst heeft gesloten met de intentie Oticon Medical te verkopen aan Cochlear.

Als onderdeel van de overeenkomst verbindt, Cochlear zich ertoe de dienstverlening aan bestaande patiënten van Oticon Medical, levenslang voort te zetten. Dit betekent dat Cochlear zich ertoe heeft verbonden producten te blijven ontwikkelen die compatibel zullen zijn met bestaande implantaten van Oticon Medical, zodat een patiënt met zijn of haar bestaande implantaat, bot verankerd of cochleair, toegang zal kunnen blijven krijgen tot de nieuwe technologie voor soundprocessoren.

De voorbereiding van een transactie van een bedrijf van de ene eigenaar naar de andere is een complex proces met vele aspecten dat verscheidene maanden in beslag kan nemen. Het proces verloopt volgens plan en wij zullen ervoor zorgen u op de hoogte te houden van relevante informatie naarmate de transactie vordert. Wij verwachten dat de transactie in de tweede helft van 2022 zal zijn afgerond.

We willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de steun, het begrip en het vertrouwen dat u heeft getoond bij het ontvangen van het nieuws, zowel aan ons als bedrijf als aan de hoorzorgprofessionals en de vertegenwoordigers van Oticon Medical.

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons bedrijf en onze producten. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Oticon Medical (de klantenservice via 020 345 80 70 ), uw persoonlijk contactpersoon bij Oticon Medical of uw audiologisch centrum

Dank u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Team Oticon Medical


Bron: Oticon Medical