Onderzoek tinnitus

Het UMC Utrecht start een onderzoek naar tinnitus. Dit onderzoek is NIET bedoeld voor mensen die al een CI hebben. Mensen die mogelijk in aanmerking komen voor een CI en erg last hebben met tinnitus kunnen WEL deelnemen.
In de onderstaande oproep meer informatie over het onderzoek.

Aankondiging onderzoek
De afdeling keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) van het UMC Utrecht is een onderzoek gestart naar de behandeling van tinnitus (oorsuizen). Door middel van loting krijgen deelnemers de mogelijkheid voor een cochleair implantaat en onderzoeken we of deze behandeling werkt om tinnitusklachten te verminderen. Wil je meedoen aan dit onderzoek? Laat je informeren en meld je aan.

Achtergrond
Ongeveer tien tot vijftien procent van de mensen heeft tinnitus (oorsuizen). Zij kunnen dit op verschillende manieren ervaren. De één hoort een zoemend geluid, de ander een piep of een beltoon. Het geluid kan wisselend zijn of de hele tijd aanwezig en hard of zacht zijn. Daarbij hebben sommige mensen veel last, terwijl anderen nauwelijks klachten hebben in het dagelijks leven.

Bron: Getty images

Tinnitus implant-onderzoek
Onlangs is het Tinnitus implant-onderzoek gestart in het UMC Utrecht. Het doel van dit onderzoek is om cochleaire implantatie te vergelijken ten opzichte van geen behandeling onder mensen met ernstige tinnitusklachten en een matig tot ernstig gehoorverlies. De behandeling wordt toegekend op basis van loting. Na start van de studie worden patiënten uit beide groepen 6 maanden opgevolgd om te kijken naar de uitkomst.

Wanneer kan je deelnemen aan het onderzoek?
– Als je geen cochleair implantaat hebt.
– Als je 18 jaar of ouder bent.
– Als je matig tot ernstig gehoorverlies hebt in beide oren.
– Als je onvoldoende baat hebt gehad bij reguliere tinnituszorg, zoals psychologische of geluidstherapie.

Geïnteresseerd in deelname?
Neem dan contact met op via tinnitusimplant@umcutrecht.nl
U ontvangt dan meer gedetailleerde informatie over het onderzoek en er wordt gekeken of u een geschikte kandidaat bent.


Bron: Universitair Medisch Centrum Utrecht. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk