Ervaringen met CI-accu’s

Binnen FODOK, maar ook bij OPCI en op de sociale media komen er regelmatig opmerkingen binnen over de accu’s van CI’s. Samen met FODOK is hierover het volgende bericht geschreven:


Ervaringen met CI-accu’s

Er komen nogal eens reacties voorbij met betrekking tot de accu’s van de CI’s.. Alle betrokkenen klaagden over de soms zeer beperkte levensduur van de accu’s en over de hoge prijs ervan. Soms worden als extra accessoires bij het CI extra accu’s gekozen. Maar ook dan is het passen en meten om altijd twee opgeladen accu’s bij de hand te hebben. Sommigen overwogen de aanschaf van (goedkopere) wegwerpbatterijen.

OPCI heeft met alle CI-producenten gesproken en dat leverde het volgende op:

  • Alle accu’s worden in de loop der tijd minder. Dat is niet gekoppeld aan een bepaald merk van de processor.
  • Hoe snel een accu minder wordt, hangt heel erg af van de persoonlijke instellingen van het implantaat van de CI-drager: bij de ene persoon vragen instellingen veel meer van de accu dan bij de andere. Daar is in principe weinig aan te veranderen.
  • Hetzelfde geldt voor het gebruik van extra hulpmiddelen bij het CI, zoals bv. soloapparatuur: ook die vragen meer van de accu’s dan wanneer je geen hulpmiddelen gebruikt.
  • Verder zijn temperatuurverschillen van invloed zijn op de levensduur van de accu en dus op het aantal keren dat hij kan worden opgeladen.

Dit alles heeft gevolgen voor de frequentie waarin de accu moet worden opgeladen. En net zoals bij accu’s in andere apparaten, zoals bv. mobiele telefoons, is het aantal keren opladen niet onbeperkt en worden accu’s na verloop van tijd sowieso minder.

Tips en conclusies:

  • Het is van belang de accu’s met enige regelmaat op te laden. Dus wissel de accu’s goed af zodat ze allemaal in gebruik zijn en allemaal regelmatig worden opgeladen.
  • Uiteraard is het van het grootste belang om de accu’s goed te onderhouden. Bij het ene merk wordt bv. gezegd de accu niet in de droogdoos te doen en bij het andere merk juist wel. Het is van het grootste belang om dergelijke onderhoudsvoorschriften goed te volgen. Op de sites van de producenten is hier meer informatie over te vinden.
  • In zijn algemeenheid zit er op de accu’s een garantietermijn van 1 jaar. Binnen die termijn wordt de accu gewoon vervangen. De melding hierover moet wel bij het ziekenhuis gedaan worden. Het ziekenhuis is immers de partij die de processor heeft gekocht.
  • De accu’s zijn duur, dat klopt. Het gebruik van knoopcelbatterijen is nog duurder. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat CI-dragers relatief weinig kosten hebben aan hun CI. Dit in vergelijking met mensen die een hoortoestel moeten aanschaffen.
  • Veel onduidelijkheid ontstaat doordat de CI-producenten niet allemaal even duidelijk op de website hebben staan welke garantiebepalingen er gelden. Ook ontbreken er weleens onderhoudstips. Gelukkig heeft OPCI daar veel ervaring mee en kennis van. Vragen hierover kun je aan OPCI stellen: info@opciweb.nl.
  • Bij de producenten is de noodzaak van goede communicatie weer eens heel duidelijk geworden. OPCI zal daar blijvend op toezien.

OPCI heeft het accu-probleem ook onder de aandacht gebracht bij het CI-ON (het overlegorgaan van de CI-centra in Nederland). Het probleem staat nu in ieder geval duidelijk op de kaart. De ziekenhuizen waren blij met de inbreng van OPCI (en dus met de input van de ouders!). Zij hebben de toezegging gedaan alert te zijn op dit probleem en daar waar mogelijk mee te werken aan oplossingen.