In het UMCU is een aantal jaren onderzoek gedaan naar oplossingen die het beste voldoen bij eenzijdige doofheid. Tijdens de studie werden o.a. spraakverstaan in ruis, geluidslokalisatie, tinnitus en kwaliteit van leven gemeten gedurende 5 jaar opvolging. In dit deel worden de resultaten na 3 en 6 maanden opvolging besproken.

Lees hier de Nederlandse samenvatting van dit onderzoek.


Logo UMC Utrecht

De korte termijn resultaten van cochleaire implantatie bij eenzijdige doofheid, vergeleken met beengeleider-hoortoestellen en CROS-hoortoestellen – de resultaten van een gerandomiseerde studie.

Auteurs UMC Utrecht:
Jeroen Peters, Jan van Heteren, Anne Wendrich, Gijsbert van Zanten, Wilko Grolman, Robert Stokroos, Diane Smit

Volledige publicatie:
Short-term outcomes of cochlear implantation for single-sided deafness compared to bone conduction devices and contralateral routing of sound hearing aids – Results of a Randomised controlled trial (CINGLE-trial)

Zie website PLOS One: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257447

Samenvatting

Introductie:
Eenzijdige doofheid kan leiden tot moeizamer spraakverstaan in ruis, slechtere geluidslokalisatie en tinnitus in het dove oor. De huidige behandelingen van eenzijdige doofheid (Contralateral Routing of Signal (CROS) en beengeleider-hoortoestellen (BCD)) helpen vaak onvoldoende voor deze klachten. In deze studie vergeleken we deze behandelingen met cochleaire implantatie (CI) voor volwassen patiënten.

Methode:
Patiënten werden na loting ingedeeld in drie groepen:

  1. CI,
  2. proefperiode BCD-CROS,
  3. proefperiode CROS-BCD.

In groepen 2 en 3 konden patiënten na de proefperiodes kiezen voor: BCD, CROS of geen behandeling. Tijdens de studie werden o.a. spraakverstaan in ruis, geluidslokalisatie, tinnitus en kwaliteit van leven gemeten gedurende 5 jaar opvolging. In dit deel bespreken we de resultaten na 3 en 6 maanden opvolging.

Resultaten:
120 patiënten deden mee in de studie. De aantallen per groep waren: CI (n=28), BCD (n=25), CROS (n=34) en geen behandeling (n=26). Zeven patiënten beëindigden studiedeelname voortijdig.

Het gemeten voordeel van de behandelingen in het spraak in ruis verstaan was, afhankelijk van de opstelling waarin gemeten werd, (spraak aan dove zijde, ruis aan horende zijde, of vice-versa, en spraak en ruis recht van voren), het grootst in alle opstellingen voor CI t.o.v. de BCD, CROS of geen behandeling. Alleen na CI groep verbeterde in de geluidslokalisatie prestaties. Er was in de CI-groep minder tinnituslast na de CI plaatsing en activatie dan voor de behandeling, terwijl er geen verschil gevonden werd in de BCD- en CROS-groep of de patiënten zonder behandeling. Over het algemeen verbeterde de kwaliteit van leven bij alle drie de behandelgroepen en bleef deze onveranderd bij de patiënten zonder behandeling.

Discussie/Conclusie:
Uit deze studie blijkt dat CI op meerdere uitkomstmaten na 3 en 6 maanden een betere behandeling voor eenzijdige doofheid is dan BCD- of CROS-hoortoestellen. Lange termijn resultaten volgen.


Bron: Universitair Medisch Centrum Utrecht. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk