Ervaringsdeskundigen gezocht

In hoeverre is de inzet van gezondheidsvaardigheden* noodzakelijk bij het verkrijgen van een cochleair implantaat?

MCI – The Entreprenerial University

Dit is de onderzoeksvraag voor de afstudeerscriptie van Margot Hulsbergen, studente aan het Management Center Innsbruck (Oostenrijk). Om een antwoord te krijgen op deze onderzoeksvraag, worden ervaringsdeskundigen gezocht.

Interviews
Door middel van een interview, zal verzocht worden inzicht te krijgen in hoe het proces eruit zag waarin de ervaringsdeskundige uiteindelijk een cochleair implantaat heeft gekregen. Het interview zal niet langer dan 1,5 uur in beslag nemen en kan online of in persoon plaatsvinden. Een ervaringsdeskundige voldoet aan de volgende eisen:

  • Spreekt Nederlands of Engels
  • Heeft in Nederland een cochleair implantaat gekregen
  • Is 50+ jaar oud

Tijdens het interview zal gevraagd worden hoe het traject eruit zag naar het ontvangen van een cochleair implantaat. Welke initiatieven heeft de ervaringsdeskundige zelf genomen en op welke momenten was er een medisch professional betrokken in het proces? Dit zijn voorbeelden van vragen waar tijdens het interview een antwoord op wordt gezocht. Het onderzoek zal daarnaast in kaart brengen welke rol leeftijd speelt bij het inzetten van gezondheidsvaardigheden en het proces naar het verkrijgen van een cochleair implantaat.

Literatuuronderzoek
Naast de interviews zal er ook een literatuuronderzoek worden uitgevoerd, enerzijds naar de medische gezondheidszorg voor mensen met gehoorproblemen, anderzijds naar het onderwerp gezondheidsvaardigheden en in het bijzonder bij mensen met gehoorproblemen en bij mensen in de leeftijd 50+. De resultaten van de interviews worden dan vergeleken met de resultaten van het literatuuronderzoek.

Uiteraard zal de data van het onderzoek zorgvuldig behandeld worden om privacy te waarborgen. Voorafgaand aan het interview zal meer informatie gegeven worden over de wijze waarop onderzoeksgegevens gebruikt worden. Tot slot kunnen deelnemers natuurlijk een kopie ontvangen van de onderzoeksresultaten, mocht daar interesse in zijn.

Staat u open voor een interview? Heeft u vragen of ontvangt u graag meer informatie? Margot hoort graag van u:
Emailadres: m.hulsbergen@mci4me.at
Telefoon: +4366499478514 (Oostenrijks tel. nummer)


*Gezondheidsvaardigheden “zijn de cognitieve en sociale vaardigheden die men nodig heeft voor het verkrijgen, begrijpen en toepassen van informatie voor het bevorderen of behouden van een goede gezondheid” (WHO, 2014).