Enquête voor CI-gebruikers

OPCI houdt elke vijf jaar een enquête onder CI-gebruikers om de tevredenheid over en het gebruiksgemak van het CI te inventariseren. De voorgaande enquêtes waren in 2006, 2011 en 2016. Nu, vijf jaar na de laatste keer, is het weer tijd voor een nieuwe vragenlijst.

Om vergelijkingen met andere jaren te kunnen maken, zijn de vragen voor een groot deel hetzelfde als de voorgaande keren. Weliswaar heeft iedereen de afgelopen 1,5 jaar in meer of mindere mate “last” gehad van corona, vanwege langere wachttijden en uitgestelde behandelingen, maar dat heeft hopelijk niet al te veel invloed gehad op het dagelijkse gebruik van het CI. Overigens kun je opmerkingen over de CI-zorg in coronatijd ook kwijt bij de opmerkingen van de desbetreffende vragen.

Het meedoen met de enquête is heel eenvoudig en kost ongeveer tien tot vijftien minuten. De resultaten worden gepubliceerd op onze website.

Klik hier (hyperlink naar https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=dfkhyf3npz) om de enquête in te vullen.

We hopen dat er weer veel mensen de enquête invullen. Ken je andere CI-gebruikers? Het zou fijn zijn als je hen ook attent wilt maken op deze vragenlijst.

Je kunt de enquête invullen tot 15 december.

Bedankt voor je medewerking.