Visitatie CI-team Zuid-Oost-Nederland

Inleiding door onze redactie

Om de zorg rondom het CI op een zo hoog mogelijk peil te krijgen en te houden, is afgesproken dat de verschillende CI-teams eens in de zoveel jaar bij elkaar ‘een kijkje in de keuken’ nemen. Een team van deskundigen uit een ander CI-centrum is afgelopen najaar in het CI-centrum van het MUMC+ gaan kijken. Wat in Maastricht (team Zuid-Oost Nederland) anders is dan in andere CI-centra, is dat het MUMC+ samenwerkt met twee audiologische centra voor de nazorg, namelijk Libra in Eindhoven en Adelante in Venlo. Hier lees je wat het MUMC+ over deze visitatie schrijft.


 Logo van MUMC+

Visitatie CI-team Zuid-Oost-Nederland

Bij de zorg rond cochleaire implantaten komt veel kijken; er zijn dan ook veel verschillende disciplines bij betrokken. Om de kwaliteit van onze CI-zorg op peil te houden, vindt er daarom eens in de zoveel jaar een “visitatie” van het CI-team plaats. Dit doen we met alle implanterende CI-centra onderling, door af en toe bij elkaar in de keuken te kijken. Hierdoor leren we van elkaar en zorgen we ervoor dat onze zwakke punten verbeterd kunnen worden.

Op 3 november 2020 heeft een visitatie van ons team ZON plaatsgevonden. Er werd veel aandacht besteed aan onze samenwerking met Libra te Eindhoven en Adelante te Venlo (Blerick). Door deze samenwerking kunnen we voor onze patiënten de zorg dichter bij huis aanbieden. Hierin zijn we uniek binnen de CI-implanterende centra en daar zijn we ook trots op!

De belangrijkste verbeterpunten die die uit de visitatie naar voren kwamen hebben te maken met deze samenwerking en de verspreiding van patiënten. We hebben naar aanleiding hiervan het advies gekregen de zorg rondom kinderen meer te concentreren in Maastricht, om de kennis zo veel mogelijk te bundelen. Daarnaast werd aangeraden om als verschillende locaties onderling nog intensiever te gaan samenwerken, om zo nog beter van en met elkaar te kunnen leren.

Al deze tips en verbeterpunten gaan we de komende tijd in onze zorg meenemen. Uiteraard houden we u op de hoogte als er voor u concreet iets zou gaan veranderen!


Bron van het verslag: Maastricht UMC. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk