Ook Doof.nl schreef over de nominatie van OPCI voor de PGO-impactprijs. Wij mogen het artikel integraal overnemen:

armen in witte jas en handen met stethoscoop

OPCI genomineerd voor PGO-Impactprijs om wachtlijsten en nazorg CI aan te pakken

15-09-2020 

OPCI is met haar project “Wachtlijsten CI en nazorg” genomineerd voor de PGO Impactprijs. Met de Impactprijs zet PGOsupport projecten en initiatieven in het zonnetje die met hun gezamenlijke inzet de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor patiënten kunnen verbeteren. ‘We willen dat mensen zo snel mogelijk weer kunnen horen en meedoen aan de maatschappij.’

Door toenemende bekendheid van het cochleair implantaat (CI) en positieve ervaringen van CI-gebruikers is de vraag naar het CI de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat is natuurlijk mooi nieuws. Maar het betekent ook dat de wachtlijsten om een CI te krijgen zijn toegenomen. Dit heeft onder andere te maken met de levenslange nazorg die CI-gebruikers nodig hebben en de (financiële) druk op deze nazorg in de ziekenhuizen.

‘Eind 2016 kregen we steeds meer signalen dat er langere wachtlijsten kwamen’, zegt Hennie Eppping, een van de initiatiefnemers en voorzitter van OPCI. ‘Er is meer informatie en bekendheid over CI’s en de criteria om ervoor in aanmerking te komen zijn versoepeld. Soms moesten CI-kandidaten gemiddeld tot wel 2 jaar wachten op de operatie, dat is heel erg lang. Dus toen voelden we de verantwoordelijkheid om voor deze situatie aandacht te vragen.’

Impact tot nu toe

OPCI heeft zich met een klein team van slecht drie vrijwilligers in de afgelopen jaren al flink ingezet om de wachtlijsten in te korten. En met resultaat. ‘In 4 van de 8 CI-centra is er nu al geen wachtlijst meer. Dat wil zeggen; niet langer dan zes maanden. Die tijd is ook nodig voor het voorbehandeltraject om te onderzoeken of je in aanmerking komt voor een CI’, legt Hennie uit. ‘Door onze inzet en bemoeienis hebben alle ziekenhuizen hun wachtlijsten ingekort en capaciteit uitgebreid en dat is iets waar we erg trots op zijn.’

Maaike van der Hagen, een van de andere drie vrijwilligers van het OPCI-team vult aan: ‘De samenwerking met ziekenhuizen groeit, je ziet dat ziekenhuizen steeds meer met ons meegaan. We staan hier niet zomaar te brullen dat het allemaal anders moet, maar we wisselen informatie met elkaar uit en denken samen in oplossingen en verbeteringen. Ziekenhuizen zien in dat we echt willen meedenken. Alles om ervoor te zorgen dat mensen zo snel mogelijk weer kunnen horen en meedoen in de maatschappij. Want slechthorendheid heeft een enorme invloed op het sociale en maatschappelijk leven. Hoe langer het duurt voor iemand aan de beurt komt voor een operatie, hoe groter de kans op negatieve gevolgen. CI-kandidaten kunnen zich zorgen gaan maken over hun toekomst, kunnen in die tijd hun baan verliezen of last krijgen van psychosociale problemen.’

Erkenning als volwaardig gesprekspartner

Hennie: ‘We hebben al veel bereikt, maar met de prijs kunnen we nog meer realiseren in het contact tussen CI-teams en de Nederlandse Zorgautoriteit. Zodat we samen kunnen kijken naar oplossingen waardoor de wachtlijsten korter worden.’ Maaike: ‘We kijken ook hoe we een eerlijke vergoeding van nazorg kunnen realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van andere zorg. En de prijs geeft natuurlijk ook erkenning voor het belang van ons werk tot nu toe. Want we zijn maar met een klein groepje.’

Stemmen tijdens een online talkshow

Op 1 oktober vindt de online talkshow plaats. Een interactieve talkshow vol tips, informatie van prominenten en natuurlijk de uitreiking van de Impactprijzen. Aanmelden voor deze talkshow kan via de website van PGOsupport. Hier vind je ook meer informatie over het programma.

Online inspiratiesessies
In september vinden online inspiratiesessies plaats over hoe je met het patiëntenperspectief het verschil kunt maken in jouw projecten. Ook worden deze maand de genomineerden voorgesteld met een video. Aanmelden voor deze sessies kan tegelijk met de aanmelding voor de talkshow.


Bron: Doof.nl. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk