Voor een onderzoek van de universiteit van Leiden worden kinderen gezocht die een CI hebben en in groep 6, 7 of 8 van een reguliere basisschool zitten. Lees onderstaand bericht voor meer informatie.

Oproep aan kinderen met een CI en hun ouders

SchoolkinderenSamen spelen, samen kletsen, het is niet vanzelfsprekend voor veel kinderen met een cochleair implantaat op reguliere scholen. Wat kan de school hieraan veranderen? En wat willen de kinderen met een CI dat er verandert in hun school omgeving? Met dit unieke onderzoek wordt gekeken naar
factoren die meer mogelijkheden voor sociale participatie creëren, niet alleen in de klas maar ook in de pauzes, bijvoorbeeld op het schoolplein. De privacy van de kinderen is erg belangrijk voor de onderzoekers, de kinderen zullen niet persoonlijk herkenbaar in het project naar voren komen. Daarnaast wordt samengewerkt met de Architectuur afdeling van de TU Delft, waardoor aanbevelingen kunnen worden gedaan voor bijvoorbeeld kleine veranderingen in de schoolomgeving die de akoestiek in de school kunnen
verbeteren om sociale participatie te faciliteren.

Gezocht wordt naar kinderen met een CI in groep 6,7 en 8 op regulieren scholen.

Contact
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met:
Dr. Adva Eichengreen (in het Engels), a.eichengrun@fsw.leidenuniv.nl
Prof. Carolien Rieffe c.rieffe@fsw.leidenuniv.nl

Meer informatie
U kunt hier (klik) meer lezen over de ideeën van Adva over dit onderzoek.

Dit bericht werd door de Universiteit Leiden beschikbaar gesteld. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk