OPCI start actie om de wachtlijsten bij de CI centra aan te pakken

Vandaag is OPCI begonnen met een grote campagne om aandacht te krijgen en actie te ondernemen om de wachtlijsten bij de CI centra terug te dringen.

Dit gebeurt o.a. door brieven aan alle zorgverzekeraars, ministerie, vaste Kamercommissie VWS en de Raden van Bestuur van de Universitaire Medische Centra. Tegelijkertijd wordt er een persbericht verstuurd dat naar vele media zal worden gezonden om ook op die plek de nodige aandacht voor dit probleem te krijgen.

Een gemiddelde wachttijd van een jaar met uitschieters van 21 maanden vindt OPCI niet acceptabel. De oproep die OPCI doet wordt gesteund door diverse verwante organisaties.

Klik hier voor de brief of voor het persbericht.