OPCI Huiskamerbijeenkomsten 1e helft 2018

“We zijn er klaar voor: Henk van Rees de gespreksleider van OPCI *), Davy de Bruijn, schrijftolk en ik (Ingrid) als gastvrouw en deelnemer van de huiskamerbijeenkomst vanavond in Vught!”. Zo begint OPCI vrijwilliger Ingrid Wanders haar ervaringsverhaal met een huiskamerbijeenkomst bij haar thuis.

Ze schrijft verder: “Vanuit onze regio zijn er een vijftal belangstellenden, zij hebben zich opgegeven via onze website. Davy heeft tablets over de tafel verdeeld zodat we de tolktekst van dichtbij kunnen lezen, geweldig.

Na ontvangst en voorstelrondje begint Henk aan zijn inleiding waarin hij wat vertelt over OPCI en het cochleaire implantaat. Vragen zijn welkom en ervaringen ook. Eén mevrouw wordt binnenkort geopereerd en wil graag de ervaringen van de andere gebruikers horen. Wat is ze doof, ik zie weer helemaal voor me hoe ik erbij zat voordat ik mijn CI kreeg. Op de punt van de stoel, ingespannen luisterend met restgehoor, ogen en alle zintuigen op scherp! Opgelucht als ze hoort dat we geen pijn hadden na de operatie, de een een dag kotsmisselijk, een ander wat duizelig en nog weer iemand een tijdelijke piep. Ondanks deze tijdelijke ongemakken wil niemand zijn CI meer missen; het geeft je zo veel meer zekerheid en nieuwe mogelijkheden.

Henk haalt uit zijn demonstratiekoffer een implantaat en processor. Hij vertelt dat er 4 CI-leveranciers zijn en dat wij als OPCI absoluut geen keuze-advies geven. Dat bespreek je o.a. met je CI-team of je zoekt naar ervaringen en informatie op de websites van de leveranciers.Laatste nieuws

Ik wil wat weten over telefoneren, de resultaten bij de aanwezigen zijn wisselend, drie kunnen/durven goed te telefoneren. Een mevrouw, al 5 jaar een CI, weet niet van het bestaan van een wekker/alarm voorziening.

Tja, de avond vliegt. De mevrouw die op de operatie wacht is opgelucht na wat ze van ons heeft gehoord, de andere gaat zo’n wekker aanvragen! En ik ga een telefoon proberen bij het audiologisch centrum, zou mooi zijn als dat ook zou lukken!”

Groep bijeen in een huiskamerbijeenkomst

OPCI Huiskamerbijeenkomsten
Wilt u ook wel eens kennismaken met mensen met een CI? Heeft u vragen over het gebruik van uw CI of andere hoorhulpmiddelen voor uw CI? Overweegt u een CI en wilt u er wel eens wat meer over weten? Kom dan ook eens naar een huiskamerbijeenkomst.

Door het hele land organiseert OPCI informele en gezellige huiskamerbijeenkomsten. Belangstellenden komen samen in de huiskamer van één van de deelnemende gastadressen. Onder het genot van een kopje koffie of thee is er alle ruimte om vragen te stellen, CI ervaringen te delen en informatie te verzamelen. Er is voldoende informatiemateriaal van de diverse CI leveranciers. Een schrijftolk is aanwezig.

Interesse?
Wilt u een huiskamerbijeenkomst bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden via onderstaand e-mailadres. Er kunnen maximaal 6 à 7 deelnemers mee doen per huiskamerbijeenkomst. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, het adres en een routebeschrijving.

Aanmelden
Aanmelden kan per e-mail: huiskamerbijeenkomsten@opciweb.nl.

OPCI huiskamerbijeenkomsten 1e helft 2018

dag datum tijd Plaats
dinsdag 23 januari 19:30 – 21:30 uur Zeist
dinsdag 13 februari 19:30 – 21:30 uur Arnhem
dinsdag 20 februari 19:30 – 21:30 uur Wassenaar
dinsdag 27 februari 19:30 – 21:30 uur Terneuzen
dinsdag 27 maart 19:30 – 21:30 uur Sint Anthonis (NB)
dinsdag 10 april 19:30 – 21:30 uur Dordrecht
dinsdag 24 april 19:30 – 21:30 uur Maastricht
dinsdag 8 mei 19:30 – 21:30 uur Emmeloord
dinsdag 22 mei 19:30 – 21:30 uur Hazerswoude
dinsdag 5 juni 19:30 – 21:30 uur Leeuwarden
dinsdag 19 juni 19:30 – 21:30 uur Tilburg
dinsdag 26 juni 19:30 – 21:30 uur Haren (Gn)

Vragen?
Misschien wilt u eerst nog meer weten? Mail ons voor vragen op het volgende mailadres: huiskamerbijeenkomsten@opciweb.nl.

*) OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen. Uitgebreide informatie over wat OPCI is en doet leest u op https://www.opciweb.nl.

OPCI is het Onafhankelijk Platform voor Cochleaire Implantatie. OPCI is een werkgroep van het Platform doven, slechthorenden en tos. Hierin participeren: Stichting Hoormij (NVVS, FOSS en SH-Jong), Stichting Divers Doof (Stichting Plotsdoven, FODOK en NDJ) en Dovenschap.