Verlopen : 18 april 2017: Slotbijeenkomst SHiEC-project

Het einde van het drie jarige SHiEC-project is in zicht. In het SHiEC-project is OPCI samen met de projectpartners Cochlear, VU Medisch Centrum Amsterdam en Otoconsult bezig geweest met het ontwikkelen van een applicatie, waarmee CI-gebruikers beter ondersteund worden. Met deze applicatie kunt u thuis gemakkelijk informatie vinden over uw eigen CI, maar ook krijgt u inzicht in het gebruik van uw CI, kunt u thuis testen doen, etc. Hierdoor bent u als CI-gebruiker minder afhankelijk van het CI-centrum en kunt u meer zelf de regie te voeren.

OPCI heeft binnen dit project inzichtelijk gemaakt wat de wensen en bevindingen zijn van de gebruikers. Dit is gedaan door gebruikers te bevragen, een enquête op te stellen en te verspreiden, focusgroepbijeenkomsten te organiseren en meerdere malen een groep testers te zoeken voor de ontwikkelde deelproducten.

Wij zijn blij met het mooie product dat er nu ligt. Tijdens de slotbijeenkomst op 18 april vertellen we graag hoe het product tot stand is gekomen, laten we de mogelijkheden van de applicatie zien en zal u wat ervaringen van de gebruikers horen. Ook nieuwsgierig? U bent van harte welkom op deze bijeenkomst. In de bijlage vindt u daarover alle informatie.

Aanmelden
Wanneer u erbij wilt zijn, kunt u zich voor 4 april 2017 aanmelden via de website www.shiec.eu (rechts boven op die pagina). Een schrijftolk is aanwezig. Hopelijk tot dan!

Meer informatie
Dit 3-jarige project maakt deel uit van het Europese Ambient Assisted Living programma (AAL) en is op 1 mei 2014 van start gegaan. Het project wordt mede gefinancierd door AAL, de Europese Commissie en de nationale onderzoeksbureaus van Vlaanderen, België (IWT), Nederland (ZonMw) en Zweden (Vinnova). Voor meer informatie kunt u terecht www.shiec.eu en www.aal-europe.eu.