OPCI contactdag in Heythuysen op 17 september 2016

Al weer voor de negende keer werd in Heythuysen de OPCI contactdag gehouden. Ook deze keer georganiseerd door Geert en Tiny Hanssen. Lees hier het verslag!

Net als de voorgaande jaren waren er weer meer dan honderd deelnemers. Helaas was er een valse start doordat de schrijftolk niet kwam opdagen. Gelukkig was Petra Verhaeghe bereid om zo goed en zo kwaad als dat ging het euvel op te lossen, door op haar laptop gewoon de tekst in te tikken. Hulde daarvoor.

Tiny
Tiny opent de contactdag

Welkom
Tiny heette iedereen eerst kort welkom en gaf daarna het woord aan Hennie Epping, voorzitter van OPCI. Hennie vroeg onder meer aan de aanwezigen om de binnenkort te verspreiden enquête in te vullen. Deze vragenlijst komt voort uit die van 2003 en 2010, toen een dergelijke enquête ook is verspreid. Verder uitte hij de zorgen van OPCI over de groeiende wachtlijsten bij de CI-centra.

Tiny licht het thema van de middag toe
“We gaan op reis vanmiddag. Want iedereen die een CI heeft gekregen krijgt een koffer of tas mee. En dat koffertje is al lang geleden ingepakt. Voor velen van ons komt hij pas weer te voorschijn als je op reis gaat in de zin van: hoe moet dat ook al weer met die spullen? Vanmiddag gaan we maar eens kijken wat er allemaal in zit en daar zullen de producenten van de verschillende merken een verhaal bij houden. Misschien komt de koffer dan ook op de juiste bestemming aan”.

Daarna kon iedere gebruiker van een bepaald merk CI horen wat er in zijn of haar koffer zit, die indertijd is meegegeven, met als uiteindelijke doel een goede bestemming te bereiken: zo goed mogelijk gebruik maken van de middelen die er inzitten om je CI zo optimaal mogelijk te gebruiken. Er was steeds 1 groep aan het luisteren bij de vertegenwoordigers van het desbetreffende merk over wat er in de koffer zat.

Informatie
De andere deelnemers maakten van de gelegenheid gebruik om bij de exposanten langs te gaan om meer of nieuwe informatie te krijgen en met elkaar in gesprek te gaan over het gebruik van de CI. Gezien de vele vragen die er tijdens deze ‘excursies’ werden gesteld bleek maar eens te meer dat het de moeite waard is om je te verdiepen in wat je allemaal mee krijgt. Daarnaast was er natuurlijk ook de mogelijkheid om over nieuwe ontwikkelingen vragen te stellen.

Stand van leveranciers
Volop informatie bij de stands

Gezelligheid
Rond half 5 was het officiële deel van de middag afgelopen. In Heythuysen betekent dat allerminst het einde van de dag. Want zoals gebruikelijk is er dan nog een heerlijk buffet waar iedereen van kan genieten. Het uitwisselen van verhalen gaat dan ook gewoon door, maar gezelligheid is ook zeker zo belangrijk. Rond een uur of zeven gingen de meeste mensen weer naar huis. Er waren veel tevreden gezichten en veel mooie reacties. Het was een zeer geslaagde dag.

En nu op naar de 10e contactdag in Heythuysen gepland op 2 september 2017.

Dit zal, als we Geert en Tiny zo horen, een heel bijzondere contactdag worden!