26 september 2016: conferentie “Adult Hearing Loss in Europe 2016”

Op 26 september zal er voor experts op het gebied van gehoorverlies èn voor ervaringsdeskundigen een conferentie plaatsvinden. Het zal gaan over de vraag hoe mensen in Europa zoveel mogelijk toegang kunnen krijgen tot auditieve technologie, die hun kwaliteit van leven kan verbeteren.

EuropaShould everyone have the right to hear?

Heeft niet iedereen het recht om te horen? Dit is een van de motto’s van een conferentie over gehoorverlies van volwassenen in Europa. De conferentie zal gehouden worden in het Kartuizer Centrum in Brussel. De voertaal is Engels maar door de aanwezigheid van schrijftolken zal een en ander makkelijk te volgen zijn. Een van de sprekers is Peter Helmhout van OPCI.