Keuzehulpen over plotsdoofheid en CI online in oktober 2016!

Vanaf oktober 2016 gaan er twee gloednieuwe Keuzehulpen online over de onderwerpen plotsdoofheid en CI. De Keuzehulpen worden gemaakt in een samenwerkingsproject met alle doven- en slechthorendenorganisaties: Stichting Hoormij, Dovenschap en Divers Doof. Ook werkten professionals en ervaringsdeskundigen mee.

Stel je voor dat je plotseling niets meer hoort. Wat dan? Of dat je zo slecht hoort dat je misschien in aanmerking komt voor een CI (cochleair implantaat). Natuurlijk wil je dan zoveel mogelijk informatie. Welke voorzieningen en hulp(middelen) zijn er? Waar moet je allemaal over nadenken? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat valt er te kiezen?

Keuzewijzers voorkomen eindeloze zoektocht
De zoektocht naar al deze informatie was vaak een enorme speurtocht. Via Google zijn informatie en antwoorden te vinden, maar vaak versnipperd, verspreid over veel verschillende plaatsen en soms moeilijk te begrijpen. Als doven- en slechthorendenorganisaties hoorden we regelmatig uitspraken  als: ‘Ik wist niet dat er audiologische centra bestaan, ik ga hier nu zeker naar toe’ of ‘Als ik dit had geweten, had ik vast een andere keuze gemaakt.’

De voordelen van de nieuwe Keuzehulpen:
* Alle beschikbare informatie is gevisualiseerd en overzichtelijk bij elkaar gebracht.
* Je weet zeker dat je geen belangrijke informatie mist.
* De informatie is op een duidelijke en begrijpelijke manier uitgelegd.
* Je kunt kiezen voor beknopte of uitgebreide informatie, bijvoorbeeld over voorzieningen en hulpmiddelen of de vragen die belangrijk zijn wanneer je een CI overweegt
* Je bent beter voorbereid op gesprekken met de zorgverlener.