Ook in 2016 organiseert OPCI huiskamerbijeenkomsten

De huiskamerbijeenkomsten, gestart in 2015, zijn een groot succes gebleken. OPCI wil ook dit jaar met de bijeenkomsten doorgaan. Meer hierover in een interview met initiatiefnemer Henk van Rees.

Voor een Rotterdammer is het vrij gewaagd om voor een interview naar Amsterdam te komen. Henk van Rees is niet de persoon die zich hierdoor uit het veld laat slaan! Hij meldt zich punctueel op de afgesproken tijd in een gezellig café vlak bij de Munt. We bestellen een cappuccino, wisselen wat nieuwtjes uit en dan is het tijd voor de eerste vraag.

Hoe is dit project begonnen?
‘Eind 2014 heb ik me aangemeld bij OPCI voor vrijwilligerswerk. Ik had goed voor ogen wat ik wilde bijdragen aan OPCI. Ik wist dat er een grote behoefte was bij CI-kandidaten en CI-gebruikers aan het uitwisselen van informatie en aan ruimte voor het vertellen van de eigen ervaringen. Ik heb toen een opzetje gepresenteerd voor wat nu de huiskamerbijeenkomsten zijn geworden. Kleinschalige bijeenkomsten, met maximaal acht deelnemers, in een informele en gezellige setting. We hebben dit besproken en ik kon aan de slag.’

Wanneer zijn jullie van start gegaan?
‘In januari 2015 hebben we de eerste oproep geplaatst. Uit het hele land kwamen aanmeldingen en we hebben de eerste bijeenkomst in maart gehouden bij OPCI-voorzitter Hennie Epping in Woerden, dat centraal ligt. Om een lang verhaal kort te maken, we hebben in 2015 in totaal twaalf bijeenkomsten gehouden, in onder meer Arnhem, Hoorn, De Rijp, Rotterdam, Den Haag, Moordrecht, Wolphaartsdijk, Delft en Vught. In totaal hebben maar liefst 82 mensen aan een bijeenkomst deelgenomen.’

Jullie waren verrast door de respons op de oproepen, begrijp ik. Hebben jullie een limiet gesteld aan het aantal deelnemers?
‘Zoals ik al zei, is op een avond acht personen het maximum. Als de groep groter wordt, kan niet iedereen meer de gelegenheid krijgen om zijn of haar verhaal te doen. Want dat vind ik belangrijk, dat iedereen de ruimte krijgt om te vertellen wat er bij hem of haar leeft. Ik vind het ook van belang dat de mensen onderling informatie uitwisselen en contact maken, en ook daarvoor is een groep van acht het goede aantal.’

Heb je een vast programma voor zo’n avond?
‘Een avond heeft inderdaad een vast stramien. We beginnen om half 8. De bijeenkomst duurt in principe twee uur. We starten de avond met een voorstelrondje. Dan vertel ik kort over OPCI, wie we zijn en wat we doen. En dan gaan we praten. Ik let goed op dat iedereen aan het woord komt. Iedereen kan meedoen want er is altijd een schrijftolk aanwezig. Dus ook als je niets hoort, als kandidaat voor een CI, dan nog kun je alles volgen wat er gezegd wordt. Op een van de avonden zei iemand, die volledig doof is, heel blij: ‘Nu kan ik echt meedoen vanavond!’

Welke informatie geef jij?
‘Ik vertel over mijn ervaringen als CI-gebruiker. Een CI is anders dan een hoorapparaat en ik leg uit waarom. Ik heb een demonstratiekoffer bij me. Daarin zitten hulpmiddelen en accessoires van alle vier de merken, die er zijn. Ik leg uit waarvoor de verschillend accessoires voor dienen en hoe je ze kunt gebruiken. Er is een groot gebrek aan informatie hierover. Simpelweg omdat audiologische en medische centra niet over de tijd beschikken om iedereen uitvoerig wegwijs te maken. Op zo’n avond krijgt iedereen de gelegenheid om de accessoires te bekijken.’

Wat is voor jou de meerwaarde van zo’n bijeenkomst?
‘De bijeenkomst is als gezegd kleinschalig en iedereen komt aan bod. De mensen hebben contact en er is verbondenheid. De mensen zijn enthousiast. Het is dankbaar werk. De mooiste reactie die ik kreeg was van iemand die zei ‘Ik heb meer antwoorden gekregen dan ik aan vragen had.’

We zijn al weer toe aan de laatste vraag: hoe ziet de toekomst er uit?
‘We gaan dit jaar twintig bijeenkomsten organiseren. We zijn nu nog bezig met het ontwerpen van het schema en het inventariseren van de beschikbare huiskamers. We willen van Noord naar Oost, dan naar Zuid en dan West. Dus het hele land, met de klok mee, en we beginnen in Noord Nederland. Elk kwartaal maken we een rondje. Eind januari doen we de eerste oproep. Dus het is zaak de info op de website goed in de gaten te houden. We hopen weer veel mensen te kunnen helpen hiermee.’

Wil je ook eens naar de huiskamerbijeenkomst? De volgende bijeenkomsten staan gepland:

22 maart  19.30-21.30 uur  Den Bosch
30 maart  19.30-21.30 uur  Leeuwarden
4 april    19.30-21.30 uur  Rotterdam
13 april    19.30-21.30 uur  Deventer
03 mei     19.30-21.30 uur  Herkenbosch
25 mei     19.30-21.30 uur  Bovenkarspel (gewijzigde datum!)
31 mei     13.30-15.30 uur  Den Haag
14 juni     19.30-21.30 uur  Haren GN

Interesse?
Wilt u een huiskamerbijeenkomst bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden via onderstaand e-mailadres. Er kunnen maximaal 6 à 7 deelnemers mee doen per huiskamerbijeenkomst. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, het adres en een routebeschrijving.

Meer informatie?
Misschien wilt u eerst nog meer weten? Mail ons voor vragen op het volgende mailadres: henk.vanrees@opciweb.nl..

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Henk. Uitsluitend per e-mail op het volgende mailadres: henk.vanrees@opciweb.nl.