Keuzewijzers voor CI en Plotsdoven komen eraan

Al eerder schreven wij over het project Keuzewijzer, waarin alle doven- en slechthorendenorganisaties samenwerken aan twee keuzewijzers, eentje voor plotsdoven en een voor mensen die een CI (cochleair implantaat) overwegen.

Het raadplegen en gebruiken van deze keuzewijzers moet het voor hen makkelijker maken om zelf de regie te houden in de zoektocht naar wat voor hen de beste oplossing is.

De keuzewijzers helpen mensen om op een snelle, complete en overzichtelijke manier te zien welke mogelijkheden er zijn in hun, vaak lastige, situatie. Wat voor medische mogelijkheden zijn er? En – omdat de medische mogelijkheden vaak beperkt zijn – welke niet-medische mogelijkheden? Denk hierbij aan ondersteuning en hulpmiddelen, zoals leren spraakafzien. De keuzewijzers laten heel goed zien dat, wanneer je plotsdoof bent geworden of een CI overweegt, je altijd één of zelfs meerdere opties hebt.

Eigen keuze
“Omdat we de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden inzichtelijk maken, kunnen mensen gemakkelijker zelf bepalen wat het best past bij hen en hun persoonlijke situatie”, legt Lara Laurens van de FODOK uit. Ze benadrukt dat het niet de bedoeling is dat de keuzewijzers een soort invulschema’s worden, waaruit automatisch een persoonlijk advies of antwoord rolt. “Mensen moeten uiteindelijk zelf hun keuzes maken. Maar de keuzewijzers kunnen een belangrijk hulmiddel zijn om tot een goede en weloverwogen keuze te komen”, zegt Lara. Natuurlijk bevatten de keuzewijzers straks ook alle relevante informatie, links naar belangrijke websites en tips. Dit maakt de keuzewijzers ook handig bij de voorbereiding op het gesprek met de arts of andere zorgverlener. “Mensen komen zo sterker te staan in deze dialoog”, legt Lara uit.

Ervaringsdeskundigen
Lara en Inge Doorn hebben inmiddels een grondige inventarisatie gemaakt van alle relevante informatie, zoals websites, blogs en artikelen. Ook vroegen zij ervaringsdeskundigen hun ervaringen te delen en vragen te beantwoorden. Inge: “Een projectgroep van betrokken ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van de verschillende doven- en slechthorenden organisaties denkt met ons mee over vorm en inhoud van de keuzewijzers. En een adviesgroep van onder andere artsen, audiologen en medewerkers van de GGMD geeft vanuit haar specifieke expertise feedback tijdens het ontwikkelen van de keuzewijzers. Het platform voor doven, slechthorenden en tos is natuurlijk ook actief betrokken bij de uitvoering van dit project.” Het is de bedoeling dat de keuzewijzers eind volgend jaar te raadplegen zijn.

Samenwerking
De opdrachtgever van het project Keuzewijzer is PGO-support, een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Project Keuzewijzer is een deelproject van ‘PG werkt samen’.

Meer weten?
We houden u op de hoogte van de voortgang van dit waardevolle project Keuzewijzers. Heeft u vragen over dit project, of informatie en tips die niet mogen ontbreken in de toekomstige keuzewijzers dan horen wij dit graag. Stuur dan een mail sturen aan Lara Laurens via lara@fodok.nl.