Aandacht voor CI in bijlage Volkskrant

“Het is een groot geluk dat ik nu ook mijn kinderen kan horen en verstaan”. Aldus een CI-gebruikster in de bijlage “Orgaan en Weefsel” van de Volkskrant van 1 september 2015.

De themabijlage is een uitgave van Pulse Media Group. Artsen en gebruikers – onder wie OPCI-voorzitter Hennie Epping –  vertellen over innovaties, wetenschappelijk onderzoek en het gebruik van CI’s.

In zes verschillende interviews wordt aan aspecten van en oplossingen voor gehoorschade aandacht besteed.

Hennie Epping
Het eerste interview is met Hennie Epping, bij wie cochleaire otosclerose werd geconstateerd.  Hennie vertelt over zijn ‘gehoor’ geschiedenis, over zijn beslissing om voor een CI te kiezen en over zijn revalidatie. Het is een zorgvuldig verhaal, waarin hij verschillende malen stelt dat zijn ervaring niet betekent dat dit voor anderen ook geldt. Iedereen maakt een eigen afweging. Zijn eigen kwaliteit van leven is met een CI honderd procent verbeterd. Na een tijdelijke volledige doofheid kon hij weer functioneren in de maatschappij en dat was voor hem “helemaal geweldig”.

Myrthe Hol
Myrthe Hol, KNO-arts/otoloog in het Radboudumc, geeft in een vraaggesprek meer informatie over horen via beengeleiding. Een precisie-ingreep voor mensen met veelal een intact slakkenhuis, maar een defect traject vóór de cochlea. “Soms hebben deze mensen lang niet gehoord. Dan gaat er letterlijk een wereld voor hen open”.

Cindy de Boer-Dexel
In het derde artikel vertelt Cindy de Boer-Dexel haar verhaal. Na een hersenvliesontsteking werd zij langzaam doof aan beide oren. Ze kwam in een soort isolement terecht. “Heel moeizaam en vermoeiend”. Cindy kwam in aanmerking voor een CI . Ze is hier heel erg blij mee, maar brengt ook nuances aan. Ze realiseert zich dat ze afhankelijk is en blijft van techniek. Zorgen voor opgeladen accu”s gaan horen bij de dagelijkse routine. Ze is vooral heel erg blij met haar CI. “Ik heb met het implantaat heel veel teruggekregen”.

Dr. Wilko Grolman
Dr. Wilko Grolman van UMC Utrecht geeft een overzicht van de stand van zaken op dit moment op het gebied van cochleaire implantaten. Voor wie is het geschikt, wie komt in aanmerking, wat zijn de resultaten. Hij vertelt ook over wetenschappelijk onderzoek: op dit moment bijvoorbeeld naar de meerwaarde van een tweede CI bij volwassenen. Er is nog een wereld te winnen op het gebied van de CI. “Mensen die ouder worden, berusten vaak in hun lot en accepteren dat hun slechthorendheid bij de ouderdom hoort. Maar ook voor hen kunnen we vaak een goed resultaat realiseren”.

Ontwikkelingen
De ontwikkelingen op het gebied van cochleaire implantatie gaan razend snel en het is van belang dat de specialisten hierop anticiperen. Jan de Laat en Peter-Paul Boermans zijn klinisch fysicus-audioloog en verbonden aan het Centrum voor Audiologie en Hoorimplantaten van het Leids UMC. Ze vertellen over de expertise, die nodig is voor de ingreep en hoe ze op het gebied van innovatie de vinger aan de pols houden. In het LUMC zijn op dit moment maar liefst 14 promovendi bezig met onderzoek. “Al dat onderzoek leidt uiteindelijk tot praktische toepassingen”. In Leiden is men sinds een paar jaar ook begonnen aan hersenstamimplantaten. “Daarmee kunnen we ook volwassenen en kinderen met een probleem dat verder gaat dan het binnenoor weer hoormogelijkheden bieden”.

Audiologische Centra
Het laatste artikel is geen interview maar een beschrijving van de activiteiten van Audiologische Centra, waar gehoor en taal/spraakproblemen behandeld worden en waar een team van experts werkt aan diagnostiek en begeleiding. In Nederland zijn zo”n dertig Audiologische Centra, die vallen onder de Federatie Nederlandse Audiologische Centra (FENAC). Ook de Audiologische Centra krijgen te maken met nieuwe ontwikkelingen, zoals jonge mensen, die in toenemende mate last hebben van gehoorschade. Het blijkt niet eenvoudig deze doelgroep te bereiken en preventief actief te zijn. Maar men blijft alert inspelen op de ontwikkelingen, met de opgedane expertise en ervaring, vertelt directeur Marco Strik van het FENAC.