Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen rapporteert successen van cochleaire implantatie bij eenzijdige doofheid en Tinnitus.

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen heeft een belangrijke stap gezet in de strijd tegen Tinnitus (oorsuizen). Acht jaar lang zochten wetenschappers een methode om mensen te behandelen die Tinnitus kregen.

Het team van Prof. Dr. Van de Heyning heeft de nieuwe behandelingsmethode, die recent ook internationaal goedgekeurd werd, ontwikkeld. Mensen die last hebben van Tinnitus worden geïmplanteerd met eenzelfde type implantaat, dat tot voor kort alleen werd gebruikt bij mensen die volledig (of zo goed als volledig) doof waren. Maar dat het ook oorsuizen wegneemt, in geval van doofheid aan één oor, is helemaal nieuw. “Mensen die om één of andere reden, bijvoorbeeld als gevolg van een virus, doof worden aan één oor krijgen daar vaak Tinnitus bovenop”, zegt Prof. Dr. Van de Heyning. “Op één miljoen mensen zijn er zo ongeveer 7.000. In principe konden die tot nu toe niet worden geholpen. Door ze een cochleair implantaat te geven, geven we ze niet alleen hun spraakperceptie terug, we kunnen ook het oorsuizen sterk verminderen. Het helemaal wegnemen kunnen we niet. Maar we kunnen het wél veel draaglijker maken.”

In hoeverre cochleaire implantatie in Nederland ook daadwerkelijk als ‘behandeling’ bij Tinnitus beschikbaar komt, is nog niet bekend.
In het UMC Maastricht onderzoekt men momenteel ook of de elektrische stimulatie via een cochleair implantaat een positief effect heeft op het onderdrukken van de Tinnitus. Men wil bij 10 dove mensen met eenzijdige ernstige Tinnitus een cochleair implantaat plaatsen, vermeldt Remo Arts (onderzoeker) in de nieuwsbrief van het CI-team Maastricht.

Wellicht kan men meer horen op donderdag 23 januari 2014, want dan organiseert de NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) i.s.m. het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) in Maastricht een symposium over Tinnitus (oorsuizen) voor mensen met Tinnitus, partners en andere geïnteresseerden. Tijdens dit symposium wordt er ingegaan op de oorzaken en behandelmethodes van Tinnitus en presenteert het onderzoeksteam van het MUMC de laatste wetenschappelijke inzichten.