Jaarlijks bezoek CI patiënten aan KNO arts?


[mei 2021: De gang van zaken in dit bericht is al langere tijd niet meer van toepassing. Red]


Sommige patiënten van enkele CI-centra werden dit jaar verrast door een oproep voor een bezoek aan de kno-arts van hun CI-team. OPCI heeft contact opgenomen met UMC Utrecht.

De reactie van UMC Utrecht:

Vanaf dit jaar wordt het door de Nederlandse Zorgautoriteit verplicht gesteld dat er jaarlijks “face to face” contact is tussen de KNO arts en de CI patiënt. Dit om de nazorg te kunnen garanderen en patiënten zo nodig van een nieuwe processor te voorzien.
Alleen een bezoek aan de audioloog/logopediste is hiervoor niet meer voldoende.
Dit heeft te maken met de DOT (vroeger DBC): perceptief gehoorverlies. Deze DOT moet jaarlijks worden vastgesteld en dit kan alleen maar door de KNO arts. Aan deze DOT is de “nazorg CI” gekoppeld.
Het UMCU heeft dit jaar een inhaalslag gemaakt en wil vanaf volgend jaar (2014) het bezoek aan de KNO arts koppelen aan de jaarlijkse bezoeken aan audioloog/logopediste, zodat het in 1 afspraak gevat kan worden.
Naar alle waarschijnlijkheid zal het KNO bezoek ook ten laste komen van het eigen risico bij de zorgverzekering.