NVVS-enquête wijst uit: CI-gebruikers zijn over het algemeen tevreden

Zeker 90% van de CI-gebruikers is tevreden tot zeer tevreden over het implantaat dat ze hebben ontvangen. Ook de kwaliteit van leven na implantatie is verbeterd, vindt de overgrote meerderheid. Dit zijn zomaar twee resultaten uit de enquête die eind 2010 is gehouden onder CI-dragende leden van de NVVS. Naast de tevredenheid worden er ook verbeterpunten gesignaleerd. De NVVS gaat die inbrengen in het overleg met de CI-teams.

Zeker 90% van de CI-gebruikers is tevreden tot zeer tevreden over het implantaat dat ze hebben ontvangen. Ook de kwaliteit van leven na implantatie is verbeterd, vindt de overgrote meerderheid. Dit zijn zomaar twee resultaten uit de enquête die eind 2010 is gehouden onder CI-dragende leden van de NVVS. Naast de tevredenheid worden er ook verbeterpunten gesignaleerd. De NVVS gaat die inbrengen in het overleg met de CI-teams.

Eind 2010 is een enquête uitgezet onder de CI-dragende leden van de NVVS. Hun werd gevraagd hun ervaringen en meningen te geven over een aantal uiteenlopende onderwerpen, zoals het implantaat zelf, het CI-team waar ze in behandeling zijn, de veranderingen die de CI heeft teweeggebracht in hun thuissituatie, werk en algemeen sociaal functioneren. Over het algemeen waren de CI-gebruikers tevreden. Toch zijn er ook kritiekpunten genoteerd. Zo is de afstand tot het CI-team voor ouderen soms te groot. Ook kan het revalidatieprogramma op punten verbeterd of uitgebreid worden. En als het implantaat vervangen wordt, wordt het oude implantaat niet altijd meegegeven, terwijl CI-dragers hem wel graag als reserve-exemplaar thuis willen hebben. De enquêteresultaten zijn beschreven in een omvangrijk rapport van dr. Ruud van Hardeveld van de NVVS-commissie CI.

Lees hier het eindverslag van de enquête.