Wereld CI-dag – 25 februari

25 februari is de Internationale Dag van het Cochleair Implantaat

Ter herinnering aan de baanbrekende operatie die op deze dag in 1957 werd uitgevoerd en die de weg vrijmaakte voor de ontwikkeling van cochleaire implantaat technologie is het op 25 februari de 67e verjaardag van het CI.

Een wereldwijde oproep aan wat cochleaire implantaten kunnen betekenen bij het beter gaan horen en daardoor aan het verbeteren van het gehoor, het leven en het welzijn van de CI-drager

Cochleaire implantaten kunnen een enorm voordeel bieden aan mensen met een groot gehoorverlies.

Ter ere van deze mijlpaal heeft EURO-CIU, de Europese Vereniging van CI-dragers, het voortouw genomen bij het vergroten van het bewustzijn in heel Europa onder het motto:

“We zijn verenigd door een passie om te horen”.

Met alleen al in Europa meer dan 500.000 CI-dragers is het van cruciaal belang om de belangrijkste aandachtspunten onder de aandacht te brengen: bewustzijn, toegang, revalidatie en levenslange zorg.

Bewustzijn: Mensen zijn niet altijd op de hoogte van wat een cochleair implantaat voor hen kan betekenen en dat zij in aanmerking kunnen komen voor deze technologie. Als pleitbezorgers streven we naar het verspreiden van nauwkeurige informatie te verspreiden en misvattingen over cochleaire implantaten weg te nemen.

We willen CI-kandidaten en het grote publiek op de hoogte brengen van de mogelijkheden om hiervoor in aanmerking te komen.

Toegankelijkheid: Toegang tot cochleaire implantaten moet universeel en rechtvaardig zijn. In Nederland is dat wel gewaarborgd ongeacht leeftijd.

Dat is niet zo in heel Europa. Het is noodzakelijk barrières voor toegang weg te nemen, zodat elke kandidaat die voor een CI in aanmerking komt kan profiteren van deze technologie.

Revalidatie: Revalidatie en voortdurende ondersteuning zijn vitale onderdelen van de reis naar het optimaal gebruik van cochleaire implantaten. Ontvangers hebben regelmatig bijstelling en hulp nodig om de voordelen van hun implantaten te maximaliseren. Het is gewoonweg onaanvaardbaar om genoegen te nemen met minder dan optimale resultaten voor uitgebreide revalidatiediensten om ontvangers te helpen op hun weg naar hoorsucces.

Levenslange zorg: Technologie evolueert snel, ook de processortechnologie voor cochleaire implantaten. Om optimale prestaties en resultaten te garanderen, is het essentieel dat gebruikers van cochleaire implantaten tijdig toegang hebben tot de nieuwste ontwikkelingen. Levenslange zorg moet prioriteit krijgen, met regelmatige beoordelingen en upgrades om te garanderen dat gebruikers alle voordelen van hun implantaten blijven ervaren.

Bovendien zijn cochleaire implantaten een investering in de levenskwaliteit van mensen. Studies suggereren dat de lange termijn voordelen van cochleaire implantatie verder gaan dan een verbeterd gehoor.

Bijvoorbeeld door mogelijk het begin van aandoeningen zoals dementie en Alzheimer vertragen. Door te investeren in cochleaire implantaten investeren samenlevingen in gezondere, meer inclusieve gemeenschappen.

Laten we ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Cochleair Implantaat onze toewijding herbevestigen om het bewustzijn te vergroten, de toegang te verbeteren, revalidatie te ondersteunen en levenslange zorg voor CI-dragers te garanderen.

Laten we samen de reis van het geluid vieren en mensen in staat stellen om het leven ten volle te omarmen.

Over EURO-CIU: EURO-CIU is een niet-gouvernementele vereniging zonder winstoogmerk die werd opgericht in Luxemburg in 1995, bestaande uit 29 verenigingen uit 22 Europese landen. In totaal vertegenwoordigt EURO-CIU ongeveer 500.000 dragers van cochleaire implantaten (CI’s) in heel Europa, waarvan ongeveer 60% volwassenen en 40% kinderen.

EURO-CIU streeft ernaar om mensen met een gehoorverlies mondiger te maken en inclusiviteit in de samenleving te bevorderen.

De hierboven beschreven tekst gaat over Europa in zijn algemeenheid. In Nederland zijn een aantal zaken al heel goed geregeld.