Toelichting bij het vaccinatieadvies voor CI-dragers

Voorjaar 2023 heeft het CI-ON in overleg met het RIVM een advies gemaakt voor vaccinaties voor CI-dragers. Dit document was heel technisch en ingewikkeld.
OPCI heeft hierover opnieuw contact gezocht met het RIVM met de vraag om van het medisch advies voor artsen een leesbaar document te maken voor patiënten. Dit heeft geleid tot “Vaccinatieadvies voor CI-dragers”, dat als PDF-bestand hier te downloaden is.
We verwachten dat hiermee de vele vragen die er altijd zijn over het vaccineren, kunnen worden beantwoord.