Internationaal onderzoek naar diensten en activiteiten voor volwassen CI-dragers

CIICA (Cochlear Implant International Community of Action) is een internationale organisatie voor CI-dragers die in 2021 is opgericht. Hun doelstellingen zijn belangenbehartiging, het delen van bronnen en onderzoeksresultaten met betrekking tot CI en elkaar te inspireren. Daartoe hebben zij een digitaal platform opgericht.

Voor het eerst zet CIICA wereldwijd een enquête uit onder volwassen CI-dragers. In het onderzoek wordt gevraagd naar waardering voor de diensten en activiteiten van CIICA en naar wat de CI-dragers van CIICA verwachten na hun implantatie. De vragenlijst is gericht op alle volwassen CI-dragers. Hoe meer reacties CIICA ontvangt, des te scherper de uitkomsten zullen zijn waarmee ze aan de slag kunnen gaan.

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Klik dan op de link naar de vragenlijst in jouw voorkeurstaal. De vragenlijsten zijn in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans.

Invullen kan tot 30 april