Het PICKA CI onderzoek

Een poster bij PICKA onderzoek UMCG en RUGVanuit het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen wordt momenteel onderzoek gedaan naar het verstaan van stemkenmerken van sprekers en spraak in kinderen met een CI. Hiervoor zijn we op zoek naar kinderen met een cochleair implantaat (CI) (4 t/m 16 jaar) die mee zouden willen doen aan het onderzoek.

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar kinderen met een CI die:

  • Tussen de 4 en 16 jaar oud zijn.
  • Nederlands spreken als moedertaal (niet gesproken tweetalig, bv. Fries-Nederlands).
  • Langer dan één jaar één of twee CI’s hebben.
  • Normaal gezichtsvermogen hebben (eventueel gecorrigeerd door bril of lenzen).
  • Over het algemeen gezond zijn (geen multidisciplinaire stoornis).

Voor het onderzoek zal de onderzoeker een afspraak met u maken om eenmalig bij u thuis langs te komen. Kinderen mogen vier luisterexperimenten/games uitvoeren op een touchscreen laptop waarbij ze gesproken klanken, woorden en zinnen te horen krijgen. Elk experiment duurt ongeveer 5-15 minuten. In totaal zal het onderzoek met pauzes tussendoor ongeveer 1.5 uur duren. Kinderen zullen voor hun deelname een cadeaubon van €5 en een klein cadeautje ontvangen.

Als u en uw kind mee zouden willen doen aan het onderzoek of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen via Leanne Nagels, e-mail: l.nagels@umcg.nl. Alvast bedankt!

Dit persbericht werd door UMCU beschikbaar gesteld. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk