Oproep aan jongeren met gehoorbeperking voor deelname onderzoek

In een samenwerking tussen de afdeling Taalwetenschap van de Vrije Universiteit Amsterdam, het Language and Hearing Center Amsterdam (LHCA) en het lectoraat Zorg voor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam, wordt onderzocht hoe jongvolwassenen met een gehoorbeperking functioneren in het Hoger Onderwijs.

In het kader van dit promotieonderzoek zijn we op zoek naar jongeren (16-27 jaar) met een gehoorbeperking en die een cochleair implantaat (CI) dragen.
Deze jongeren mogen studerend of niet-studerend zijn in het Hoger Onderwijs.

  • Onder studerend wordt iemand verstaan die ingeschreven staat aan een Nederlandse of Vlaamse instelling voor Hoger Onderwijs (hbo of universitair).
  • Onder niet-studerend wordt iemand verstaan die:

– gestopt is met studeren na het afronden van de middelbare school (havo of vwo);
– het mbo-4 heeft afgerond en de keuze heeft gemaakt om niet door te studeren aan het hbo of
– aan een hbo- of universitaire studie is begonnen, maar inmiddels gestopt is.

In het kort houdt deelname aan het onderzoek in dat er een aantal (taal)taken worden voorgelegd aan de deelnemer en dat er een vraaggesprek plaatsvindt. Op de website (klik) kan je meer lezen over wat deelname aan het onderzoek precies inhoudt.

Ik kom graag in contact met jongeren die een bijdrage zouden willen leveren aan dit onderzoek. Ben of ken je iemand die mee zou willen doen aan dit onderzoek? Of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar Kirsten van den Heuij via k.m.l.van.den.heuij@hr.nl

Bron: de onderzoeksgroep. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk