Criteria tweezijdige cochleaire implantatie bij doofblinden bekend

Een nieuwe richtlijn formuleert de voorwaarden waaraan doofblinden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor tweezijdige Cochleaire Implantatie (CI).

Tweezijdige Cochleaire Implantaten (ook bilaterale implantatie genoemd) werden bij doofblinde volwassenen in het verleden slechts in een enkel geval door zorgverzekeraars vergoed. Er is nu een ‘Richtlijn indicatie bilaterale cochleaire implantatie voor doofblinde volwassenen‘. Deze richtlijn biedt handvatten om eenduidig de indicatie voor tweezijdig cochleaire implantatie bij doofblinde volwassenen te stellen. We verwachten dat er nu meer doofblinden in aanmerking komen voor een tweezijdige Cochleaire Implantatie.

In 2013 concludeerde het CVZ (nu Zorginstituut):
•    dat een tweede cochleair implantaat bij doofblinden voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Dat komt erop neer dat alleen zorg die als effectief wordt beschouwd onderdeel uitmaakt van het basispakket.
•    dat het van belang is dat er een indicatieprotocol komt voor indicatiestelling tweede cochleair implantaat bij doofblinde volwassenen.

CI en doofblindheid
Een cochleair implantaat – kortweg CI – is een elektronisch implantaat dat geluid omzet in elektrische pulsen die de gehoorzenuw in de cochlea (of slakkenhuis) direct stimuleren.
Iemand wordt doofblind genoemd als hij niet of niet goed ziet én niet of niet goed hoort. Doofblind betekent lang niet altijd volledig doof én volledig blind. Sterker: de meeste mensen met doofblindheid kunnen nog wel iets horen of zien. Deze combinatie van beperkingen kan vanaf de geboorte aanwezig zijn of op latere leeftijd ontstaan.

Werkwijze
Mensen waarbij zeer ernstige slechthorendheid of doofheid én een
(progressief) matig tot ernstig visuele beperking is vastgesteld, komen mogelijk in aanmerking voor een tweezijdige CI. Als dit bij u het geval is, dan wordt u verwezen naar de otoloog van een CI-team. Deze schakelt een oogarts in. Er worden onderzoeken gedaan of u voldoet aan de auditieve voorwaarden en visuele voorwaarden uit de richtlijn. De deskundigen uit het CI-team bespreken de onderzoeksgegevens waarna het CI-team beslist of u in aanmerking komt voor een tweezijdige CI.

Meer informatie
Hebt u vragen over de werkwijze, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw CI-team. Als het CI-team besluit dat u in aanmerking komt voor een tweezijdige CI, check dan of dit vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Ook kunt u contact opnemen met: Hennie Epping van OPCI – Tel. 030-2900360 of met de Ooglijn.

OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen. De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid.