CI als hooroplossing bij eenzijdig gehoorverlies?

Een groot onderzoek van de Universiteit van Freiburg (Duitsland) onder leiding van Antje Aschendorff toont aan dat cochleaire implantatie (CI) voor eenzijdig gehoorverlies beter werkt dan een BCD (beengeleiding; Baha of Ponto) of CROS-toestel.

De onderzoeksresultaten werden onlangs gepresenteerd op een audiologische conferentie in Toronto (Canada). In Duitsland is het al langere tijd mogelijk een CI te plaatsen bij eenzijdig gehoorverlies (ook wel SSD; Single Sided Deafness). In Nederland doet onder andere het UMC in Utrecht hier onderzoek naar (de CINGLE-studie).

Cochleaire implantatie is de gangbare ‘behandeling’ bij mensen met ernstig tweezijdig gehoorverlies. Of een CI dezelfde effecten kan hebben bij mensen met eenzijdig gehoorverlies of asymmetrisch gehoorverlies waarbij het ene oor niet binnen de criteria voor een CI valt, staat nog ter discussie.

Methode
De Universiteit van Freiburg deed daarom een onderzoek onder 101 volwassenen met asymmetrisch gehoorverlies. De proefpersonen werden onderzocht voor en na het testen van CROS-hoortoestellen en BCD’s. Een CI was aanbevolen als de proefpersonen voldeden aan de criteria voor een CI: duur van het gehoorverlies korter dan 10 jaar en een goedwerkende gehoorzenuw. Vervolgens werd het spraakverstaan getest in drie verschillende geluidssituaties en op verschillende momenten (12 maanden en 24 maanden na de eerste afstelling). De gehoorprestaties met en zonder CI werden geëvalueerd met een speciale vragenlijst (SSQ).  Drie kinderen die aan de eisen voldeden qua gehoorverlies werden met dezelfde methode onderzocht.

Resultaten
Het spraakverstaan bij de verschillende hulpmiddelen (CROS, beengeleiding of CI) na 12 maanden werd vergeleken. Mensen met een CI lieten vergeleken met mensen met de ‘gebruikelijke’ hooroplossingen (CROS, beengeleiding) een significant betere score zien wat betreft bepalen waar het geluid vandaan komt en spraakverstaan in rumoerige omgeving. Na 24 maanden was hetzelfde beeld te zien. De resultaten bij de drie kinderen met eenzijdig gehoorverlies waren 12 maanden na de eerste afstelling gelijk of beter dan de resultaten van volwassenen na de CI-operatie.

Conclusies
Het resultaat bij de volwassenen, maar ook bij de kinderen, laat zien dat mensen met eenzijdig gehoorverlies over een langere periode baat hebben bij cochleaire implantatie. De onderzoekers concluderen dat nu zowel subjectief als objectief is aangetoond dat cochleaire implantatie de succesvolste ‘behandeling’ is voor mensen met eenzijdig gehoorverlies en asymmetrisch gehoorverlies.

Onderzoek UMC Utrecht
Ook in Nederland wordt onderzoek gedaan naar hooroplossingen bij mensen met eenzijdig gehoorverlies. In de zomer is het UMC Utrecht een onderzoek gestart waarin de behandelingen van eenzijdige doofheid worden vergeleken. Het Utrechtse onderzoek heeft een andere studie-opzet dan het Duitse onderzoek, waardoor er uiteindelijk een betere vergelijking tussen de verschillende behandelingsmogelijkheden plaatsvindt. “De opzet van het onderzoek van het UMC Utrecht zorgt ervoor dat alle patiënten de behandelingen zonder vooroordelen beoordelen”, geeft één van de onderzoekers aan. Daarnaast meten de onderzoekers van het UMC Utrecht ook het effect van de verschillende behandelingen op kwaliteit van leven. Tot slot vindt er ook een kostenbatenanalyse plaats, om te kunnen zeggen of eventueel beter resultaat met cochleaire implantatie ook de hogere kosten van deze behandeling rechtvaardigt.

Het UMC Utrecht is nog op zoek naar deelnemers voor de CINGLE-studie: meld u aan, of vraag om meer informatie via CINGLE@umcutrecht.nl.