UMC Utrecht (februari 2021)

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een CI?

In principe houden wij de Veldnorm CION aan: spraakverstaan met hoortoestel in het best horende oor van minder of gelijk aan 50% bij 65dB SPL.
Echter, van groot (en doorslaggevend) belang is wat ieder teamlid vanuit zijn/haar expertise, op basis van de individuele omstandigheden van de patiënt, inbrengt in het CI-team voor een definitief advies. Ook bij een score van 60% wordt nog wel eens een positief advies gegeven. De patiënt heeft uiteindelijk het laatste woord.

Hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen aanmelding en operatie?

(zie: Wachtlijsten CI Centra)

Welke merken CI worden er geplaatst?

Cochlear/ Advanced Bionics / Med-el / Oticon
Individuele omstandigheden en een eventuele voorkeur van de patiënt worden mee overwogen in ons advies, maar vanwege de prijs/kwaliteitsverhouding uit de verplichte Europese aanbesteding is er een rangorde in merken.

Hoe ziet het voortraject eruit?

Zoals gebruikelijk zal een patiënt (zodra officieel aangemeld) langs een audioloog, KNO-arts (CI chirurg), logopedist en maatschappelijk werker gaan. De door de patiënt gewenste omstandigheden waarin het horen zou moeten verbeteren, worden besproken en deze wegen mee in ons advies voor het merk implantaat. Alle patiëntgegevens worden vervolgens in het wekelijks MDO (Multi-Disciplinair Overleg) besproken en een advies wordt daar geformuleerd.
Dat advies wordt 1-2 weken erna in een uitslaggesprek besproken met de patiënt.
Hierna (bij positief advies en instemming van de patiënt) volgt een keuzegeprek met de audioloog, waarin precies gekozen wordt voor merk, type, kleur, bedieningsopties, koppelingsopties, etc. Uiteindelijk is de keuze aan de patiënt welk merk gekozen wordt. Op basis van medisch-audiologische argumenten zijn er zéker uitzonderingen waarbij onze voorkeur voor een merk duidelijk aangegeven wordt. Dus tweemaal bezoek aan het ziekenhuis alvorens definitieve keuze gemaakt is, is regulier.

Hoe ziet de revalidatie eruit?

De hoortraining begint bij de eerste fitting (ongeveer 3-4 weken na chirurgische implantatie). Erna volgt regulier aanvankelijk wekelijkse fitting en training met logopediste, 4-6 bezoeken in 6 weken. Afhankelijk van de vooruitgang in het horen door de patiënt wordt de frequentie van het bezoek aan het CI Centrum lager. Evaluatie van het horen geschiedt na 3, 6 en12 maanden regulier (logopedisch, spraakverstaan).

Hoe ziet de nazorg eruit?

Reguliere controles na de eerste fase vinden plaats naar behoefte van de patiënt. Wat betreft CI- nazorg zitten we in 2017 in een overgangsjaar ivm de nieuwe DBC's (Diagnose Behandelcombinaties), waardoor het sparen voor een nieuwe processor is afgelopen. Jaarlijkse controle is daarmee niet meer verplicht. De inhoud van de nazorg kan dus gekozen worden op basis van de behoefte op medische en audiologische gronden.

Besteden jullie tijdens de revalidatie aandacht aan:

muziek 'leren' luisteren nee
telefoneren ja
functionaliteit CI ja
aanvullende hoorhulpmiddelen (solo, ringleiding, MT-stand etc.) ja

anders, nl.:
We zijn bezig te onderzoeken of en hoe een wetenschappelijk verantwoord trainingsprogramma voor het luisteren naar muziek gemaakt kan worden.

Hoe kunnen patiënten jullie bereiken?

telefonisch ja binnen kantoortijden
SMS nee
op bezoek ja binnen kantoortijden
e-mail ja binnen kantoortijden

Binnen welke termijn reageren jullie op vragen van de klant?

Responstijd: 1 dag

Hoe is de technische ondersteuning bij problemen met het CI geregeld?

Regel is, dat binnen 24h (werkdagen) respons vanuit het CI Team komt (ondersteuning) waarmee de patiënt verder kan.

Na hoeveel jaar krijgt de klant een nieuwe processor?

Iedere vijf jaar kan door de verzekeraar een nieuwe processor vergoed worden. Als een nieuwe processor in gebruik wordt genomen, mag de oude behouden worden (als reserve). De verzekering vergoedt vanaf dan het technisch onderhoud van de nieuwe processor en dan is de oude in principe uit service.

Hoe gaat het CI team om met het verstrekken van reserveonderdelen? Moet de klant hiervoor betalen of is het gratis?

De zendspoel lijkt het niet goed meer te doen, vervanging gratis
De oplaadbare batterij is kwijtgeraakt, nieuwe betalen
De oplaadbare batterij laadt niet meer goed op, vervanging gratis Indien niet ouder dan 24 maanden.
De kabeltjes zijn kapot, vervanging gratis Als dit te vaak gebeurt (zonder duidelijke reden), dan zullen we een factuur sturen

Wij geven tijdens het traject het advies om de processor te verzekeren.

Is er een mogelijkheid om over te stappen naar een ander CI-centrum?

Ja, dit gebeurt in overleg met patiënt. Er wordt gekeken naar het juiste moment i.v.m. budgetopbouw nieuwe processor.

Worden er trainingen/bijeenkomsten georganiseerd?

  • Voorlichting aanvullende hoorhulpmiddelen (solo, ringleiding, MT-stand etc.): niet standaard maar wordt laagdrempelig op individuele basis gedaan
  • Lotgenotencontact volwassenen: Elk jaar organiseren wij Wereld-CI dag op 25 februari om informatie te delen en contact te hebben met CI patiënten en familie. Tevens willen wij het thema gehoor op de landelijke agenda houden.
  • Lotgenotencontact ouders en kinderen: Wereld-CI dag symposium ieder jaar aangeboden in het UMC Utrecht. Hier vinden jong-en-oud elkaar gedurende een dag waarop ervaringen en ook acceptatie worden gedeeld.
  • Wetenschappelijk gezien blijkt uit recent onderzoek dat een groot percentage CI-kandidaten tevens lijdt aan Tinnitus (oorsuizen). Recente Utrechtse data laten zien dat er een groot percentage patiënten minder last hebben na plaatsing van een CI. Dit onderzoek wordt onder andere ondersteund door ons CI team.