Contact gegevens CI-centra

Amsterdam
CI-team Amsterdam UMC
Secretariaat Audiologisch Centrum
Kamer D2-218
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Telefoonnummer: 020-4440969
E-mail:  ci@amsterdamumc.nl
Website: https://www.amc.nl/web/specialismen/audiologisch-centrum.htm

Groningen
CINN (Cochleaire Implantaties Noord-Nederland) - Groningen
UMCG, afdeling KNO
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
tel.: 050-3611392 (ma-din-woe)
fax: 050-3611372
SMS/Whatsapp: 06-10576115
contactpersonen: Ria Kort en Martine Meelker (secretaresses CI-team)
e-mail: CI@KNO.umcg.nl
website:  www.ci.umcg.nl

Leiden
Zorgpad CI & ABI
Leids Universitair Medisch Centrum
KNO-Centrum Audiologie en HoorImplantaten Leiden
Albinusdreef 2
Postbus 9600
2300 RC Leiden
tel.: 071 - 526 1418
fax: 071 - 524 8201
e-mail: ci@lumc.nl
website: Cochleair implantaat (CI) voor doven en zeer slechthorenden | LUMC
Contactpersoon kinderen: Esther Scholing
Contactpersoon volwassenen: Nanda van der Vlugt

Nijmegen
Hearing & Implants
RadboudUMC
Afdeling KNO
Huispost 383
Postbus 9101
Philips van Leydenlaan 15
6500 HB Nijmegen
Tel. : 024 361 35 06
Fax.: 024 361 77 15
E-mail: audiologischcentrum.kno@radboudumc.nl
Website: www.radboudumc.nl/ci

Maastricht
CI-team Zuid-Oost-Nederland
Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+)
P. Debyelaan 25
6201 AZ Maastricht
Afd. KNO, Audiologisch centrum, niveau 2
T.a.v. CI-team
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
tel.: 043 - 387 5400
fax: 043 - 387 7598
e-mail: ci.kno@mumc.nl
website: https://hersenenzenuwcentrum.mumc.nl/kno/cochleaire-implantatie
of via onderstaande QR code:
QR-code CI-team Zuid-Oost-Nederland (ZON)
Het CI-team Zuid-Oost-Nederland is een samenwerkingsverband van het Maastricht UMC+ (het audiologisch centrum en de afdeling KNO), Adelante Audiologie & Communicatie (locatie Venlo-Blerick) en Libra Revalidatie & Audiologie (locatie Eindhoven).

Utrecht
Zorggroep CI UMC Utrecht
Huispost F 02.504
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
tel. 088 75 583 60
SMS: 06 277 440 89
E-mail: ci@umcutrecht.nl
Website: www.umcutrecht.nl

Rotterdam

Erasmus Medisch Centrum
p/a CI-team Rotterdam
Afdeling KNO
kamer Nt-310
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
tel.: 010 - 7031812
fax: 010 - 7034240
E-mail:  https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/centra/ci-team (via contactformulier)
Website: https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/centra/ci-team
Facebook: https://www.facebook.com/CIteamRotterdam