Wachtlijsten CI-centra

De wachtlijsten kunnen fluctueren, waardoor het lastig is om in te schatten wat de wachttijd is tot een eventuele operatie op het moment van aanmelden. Daarom is ervoor gekozen om op dit moment voor de CI-teams geen informatie te geven over de wachtlijsten.

Wilt u weten wat het voor u betekent, zowel bij het begin van een CI-traject als de termijn tot mogelijke operatie, neem dan contact op met het desbetreffende CI-team, waarvan u de gegevens vindt op deze pagina. Zij kunnen u de meest actuele informatie geven.

Dit bericht is opgesteld in samenspraak met het CI-ON, het overlegorgaan van de Nederlandse CI-teams.