Wachtlijsten
(stand: juli 2020)

Let op:  De periode waarin intake, onderzoeken en eindgesprek gebeuren noemen we de doorlooptijd. De doorlooptijd is in alle CI centra vastgesteld op zes maanden. In sommige ziekenhuizen is er
echter een extra wachttijd voor of tijdens de doorlooptijd. In onderstaande tabel staan de extra wachttijden vermeld.

CI Centrum maanden
AMC Amsterdam -
VUmc Amsterdam 7
UMC Groningen 8
LUMC Leiden 6
MUMC+ Maastricht -
Radboudumc Nijmegen 11
Erasmus MC Rotterdam -
UMC Utrecht -

N.B.: Voor kinderen gelden deze wachttijden niet, omdat ze ten allen tijde voorrang krijgen.