Wachtlijsten CI-centra

12 april 2022

Tot nu toe waren op deze plaats de wachtlijsten zichtbaar voor de diverse CI-centra. Helaas is op het dit moment niet mogelijk om actuele wachtlijsten weer te geven.

De gevolgen van Covid-19 zijn nog steeds aanwezig in de ziekenhuizen waardoor het niet mogelijk is om betrouwbare, actuele gegevens te verzamelen. Door inhaalzorg en door personeelsgebrek is de ruimte op de operatiekamers wisselend en is het lastig om te voorspellen wanneer en hoeveel operaties er uitgevoerd kunnen worden.

Mogelijk is het aantal aanmeldingen ook nog niet op het niveau van voor COVID-19. Wij krijgen signalen dat mensen huiverig zijn om in deze tijden naar het ziekenhuis te gaan. Daar is echter geen enkele reden voor. Ziekenhuizen nemen maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan die vaak verder gaan dan de standaard adviezen van de GGD. Laat u hierdoor vooral niet tegen te houden om zich aan te melden bij een CI-team en mocht u daar vragen over hebben, stel ze gerust aan het CI-team, vooraf aan u consult.

De wachtlijsten kunnen hierdoor fluctueren waardoor het lastig is om in te schatten wat de wachttijd is tot een eventuele operatie op het moment van aanmelden. Daarom is ervoor gekozen om op dit moment voor de CI-teams geen informatie te geven over de wachtlijsten.

Wilt u weten wat het voor u betekent, zowel bij het begin van een CI-traject als de termijn tot mogelijke operatie, neem dan contact op met het desbetreffende CI-team, waarvan u de gegevens vindt op deze pagina. Zij kunnen u de meest actuele informatie geven.

Dit bericht is opgesteld in samenspraak met het CI-ON, het overlegorgaan van de Nederlandse CI-teams.