Wachtlijsten
(stand: februari 2021)

De periode waarin intake, onderzoeken en eindgesprek plaatsvinden noemen we de doorlooptijd.

De doorlooptijd is voor alle CI-centra vastgesteld op 6 maanden. In sommige ziekenhuizen is er extra wachttijd voor, tijdens of na de doorlooptijd. In onderstaande tabel staan de extra wachttijden vermeld.

N.B. door COVID-19 is met name het plannen van een operatiekamer erg onzeker. Dit kan nog meer wachttijd opleveren, die niet in tijd is uit te drukken

.

CI Centrum maanden
AMC Amsterdam -
VUmc Amsterdam 6 - 12 maanden
UMC Groningen 8
LUMC Leiden 2
MUMC+ Maastricht -
Radboudumc Nijmegen 10
Erasmus MC Rotterdam -
UMC Utrecht -

N.B.: Voor kinderen gelden deze wachttijden niet, omdat ze ten allen tijde voorrang krijgen.