Aantal implantaties in Nederland t/m 2023

Jaarlijks verzamelt OPCI via het CI-ON het aantal uitgevoerde implantaties van dat jaar en het totale aantal tot nu toe.

Hier vindt u de twee meest recente tabellen. Om deze goed te interpreteren is de volgende toelichting van belang.

  • Bij het aantal implantaties gaat het echt om het aantal implantaten (incl. bilaterale implantaties en herimplantaties).
  • Bij het aantal bilateraal geïmplanteerde patiënten, maakt het niet uit of beide implantaten gelijktijdig of b.v. een jaar na elkaar zijn geplaatst.
  • De aantallen herimplantaties staat voor het aantal implantaten dat opnieuw geïmplanteerd moest worden.

CI aantallen geplaatst in 2023

De stijging van het aantal implantaties die we in 2021 en 2022 zagen, heeft in 2023 doorgezet waardoor het aantal implantaties intussen op een hoger niveau zit dan voor corona. Het hogere aantal implantaties zit voor een deel echter in het aantal bilateraal geïmplanteerden en het aantal herimplantaties.

 

Ci-team Implantaties Bilateraal geïmplanteerde patiënten
Aantal herimplantaties
kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal
Amsterdam 44 44 88 23 1 24 0 6 6
Groningen 22 35 57 22 0 22 0 3 3
Leiden 20 70 90 9 1 10 0 3 3
Maastricht 5 54 59 3 1 4 0 7 7
Nijmegen 52 86 138 21 3 24 0 4 4
Rotterdam 47 68 115 21 1 22 9 4 13
Utrecht 35 51 86 27 0 27 3 9 12
Nederland 225 408 633 126 7 133 12 36 48

In 2023 zijn in Nederland 633 cochleaire implantaten geplaatst. 133 zijn mensen bilateraal geïmplanteerd. Bij 48 personen vond een herimplantatie plaats. Dit betekent dat 452 personen in 2023 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

CI aantallen totaal t/m 2023

Ci-team Implantaties bilateraal geïmplanteerde patiënten Aantal herimplantaties
kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal
Amsterdam 508 965 1.473 162 36 190 11 33 44
Groningen 269 743 1.012 99 10 109 14 22 36
Leiden 381 1.133 1.514 105 21 126 8 34 42
Maastricht 271 919 *1.195 105 26 131 16 37 53
Nijmegen 1.017 1.797 2.814 303 26 329 13 88 101
Rotterdam 471 766 1.237 164 3 167 12 39 51
Utrecht 558 1.126 1.684 120 27 147 31 66 97
Nederland 3.475 7.449 10.929 1.058 149 1.207 105 319 424

* = Er zijn in Maastricht een vijftal CI's geplaatst, waarvan uit de cijfers niet op te maken is of dit kinderen of volwassen betrof. Deze zijn dus wel in het totaal meegenomen.

In totaal zijn er 10.929 CI operaties uitgevoerd in Nederland. 1.207 personen zijn bilateraal geïmplanteerd en bij 424 personen is een herimplantatie uitgevoerd. Dit betekent dat 9.298 personen tot en met 2023 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

Aantallen herimplantaties

Zorgvuldigheid gevraagd:

Informatie rondom het aantal herimplantaties moet zorgvuldig geïnterpreteerd worden. Het aantal herimplantaties heeft niets te maken met de kwaliteit van zorg van het geleverde ziekenhuis. Het aantal herimplantaties heeft uiteraard rechtstreeks verband met het totaal aantal implantaties dat het ziekenhuis heeft uitgevoerd. Hoe meer mensen, hoe groter de kans dat een herimplantatie uitgevoerd moet worden. Daarnaast speelt mee dat hoe eerder het ziekenhuis met de CI operaties begonnen zijn, hoe meer mensen inmiddels aan een vervanging van het CI toe zijn. Ook heeft een aantal centra in het verleden met een 'recall' van de fabrikant te maken gehad.