Cochleaire Implantatie Overleg Nederland (CI-ON)

CI-ON logo

Alle CI teams zijn verenigd binnen het Cochleaire Implantatie Overleg Nederland. Het CI-ON overlegt meerdere keren per jaar over allerlei zaken die van invloed zijn op cochleaire implantatie. Dit kunnen nieuwe operatietechnieken zijn, veranderingen in de financiering, nieuwe wetgeving etc. Het CI-ON zorgt dat de Veldnorm up-to-date blijft en dat de visitaties worden uitgevoerd. Daarnaast is het CI-ON het aanspreekpunt voor het CVZ aangaande CI. Het CI-ON maakt onderling afspraken over de manieren waarop zij de zorg willen leveren.

OPCI schuift een keer per jaar aan bij de Algemene Ledenvergadering. Meestal vindt die vergadering plaats in april. Tijdens deze vergaderingen vraagt OPCI aandacht voor knelpunten die wij in de CI zorg signaleren.