Visitaties

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen is in de Veldnorm ook opgenomen dat de CI-teams elkaar onderling visiteren. Tijdens een visitatie wordt bekeken of het bezochte CI- team de zorg levert op de manier zoals in de Veldnorm is vastgelegd.
Ieder jaar worden twee CI centra gevisiteerd door een groep van collega’s uit andere ziekenhuizen. Het doel van de visitaties is om hoogwaardige zorg in de verschillende CI-centra te realiseren. OPCI wordt tijdens de visitaties geraadpleegd om haar kijk op de kwaliteit van zorg in het CI team vanuit het cliëntenperspectief te belichten. OCPI maakt geen onderdeel uit van de visitatie zelf.
Zijn er zaken waar je tegenaan loopt als het gaat om de zorg die jouw CI centrum levert? Zorg dan ook dat je OPCI hiervan op de hoogte stelt, want wij kunnen deze opmerkingen mee nemen in de gesprekken die wij voeren met de CI teams en meenemen tijdens de visitaties

Rapportages
Lees hier de samenvattingen van de laatste visitatie(s).
24-03-2021 Visitatie CI-team Zuid-Oost-Nederland